Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3(45) | 26-58

Article title

Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu

Content

Title variants

EN
Skyscrapers in vineyards. The life cycle of a second generation seaside resort – the case of Benidorm

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autorzy przetestowali model cyklu życiowego destynacji turystycznej Richarda Butlera na jednym z najważniejszych ośrodków turystyki wypoczynkowej Hiszpanii – Benidormie. Wyróżnia się on dużym stopniem przekształcenia krajobrazu – jest to największe skupisko wieżowców w Europie. Na podstawie historycznej analizy rozwoju ośrodka od XIV do XXI w. i źródeł ikonograficznych (fotografii) zidentyfikowano kolejne fazy cyklu, a także określono cechy popytu i podaży, zasób infrastrukturalny, stopień przekształcenia krajobrazu i priorytety zarządzania. Szczególny nacisk położono na omówienie procesu reorientacyjnego (restrukturyzacyjnego), a następnie oceniono jego skuteczność na podstawie analizy danych statystycznych. Rozpatrzono przypadek Benidormu na tle porównawczym 10 nadmorskich destynacji drugiej generacji z różnych regionów świata. Ponadto zaproponowano syntetyczny, uogólniony model rozwoju sfery turystycznej w uwzględnionych miejscowościach.
EN
The main aim of the article is to test Richard Butler’s model of tourist destination lifecycle in relation to Benidorm – one of the most important Spanish seaside resorts. Benidorm is an example of extreme changes in the landscape caused by a large number of skyscrapers. The analysis of Benidorm’s history from 14th to 16th century and its photographs allowed us to identify phases of this resort’s cycle. Supply and demanded features, infrastructure, the degree of landscape change and management priorities were also taken into consideration. Particular attention was paid to the reorientation stage. Using statistical data, the authors verified how effective the reorientation of Benidorm’s tourism economy was. Moreover, in order to show a wide background of the issues discussed, the main characteristics of development stages of mass tourism were presented (based on ten examples of second generation seaside resorts).

Contributors

author
 • Politechnika Opolska, Instytut Turystyki i Rekreacji
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Turystyki
 • Grzegorz Rak, Politechnika Opolska, Instytut Turystyki i Rekreacji, ul. Proszkowska 76, 45-758 Opole, Poland

References

 • Agarwal S., 1997, "The resort cycle and seaside tourism: An assessment of its applicability and validity", Tourism Management, t. 18, nr 2, s. 65-73.
 • Agarwal S., 2002, "Restructuring seaside tourism - the resort lifecycle", Annals of Tourism Research, t. 29, nr l, s. 25-55.
 • Agarwal S., Shaw G. (red.), 2007, Managing coastal tourism resorts: A global perspective, Bristol: Multilingual Matters.
 • Aguiló E., Alegre J., Sard M., 2005, "The persistence of the sun and sand tourism model", Tourism Management, t. 26, nr 2, s. 219-231.
 • Amillo-Allegre R, 2003,BeatriuFajardo de Mendoza i la carta de poblament deBenidorm de 1666, Benidorm: Revista Oficial Festes Majors Patronals [dostęp 24.07.2011: http://www.turismoyarte.com/benidorm/carta_de_poblament/castellano.pdf].
 • Andriotis K., 2005, The tourism life cycle: An overview of the Cretan case, referat wygłoszony na "International Conference on Tourism Development and Planning", 11-12 czerwca 2005 r., Patra [dostęp 24.07.2011: http://tour.teipat.gr/Files/Synedrio/Conference%20Articles/Andriotis_paper%5B1%5D.pdf].
 • Andriotis K., 2006, "Hosts, guests and politics: Coastal resorts morphological change", Annals of Tourism Research, t. 33, nr 4, s. 1079-1098.
 • Bardolet B., Sheldon P.J., 2008, "Tourism in archipelagos - Hawai'i and the Balearics", Annals of Tourism Research, t. 35, nr 4, s. 900-923.
 • Benidorm en Cifras, 2010, Benidorm: Ayuntamiento de Benidorm.
 • Benidorm - los origenes de la ciudad vertical: 1956-2006,2007, Benidorm: Ayuntamiento de Benidorm.
 • Buhalis D., 2000, "Marketing the competitive destination of the future", Tourism Management, t. 21, nr 1, s. 97-116.
 • Butler R. W., 1980, "The concept of a tourist area cycle of evolution: Implementations for management of resources", The Canadian Geographer, t. 24, nr 1, s. 5-12.
 • Butler R. (red.), 2006a, The tourism area life cycle: Applications and modifications, Bristol: Channel View Publications.
 • Butler R. (red.), 2006b, The tourism area life cycle: Conceptual and theoretical issues, Bristol: Channel View Publications.
 • Claver-Cortés E., Molina-Azorin J.F., Pereira-Moliner J., 2007, "Competitiveness in mass tourism", Annals of Tourism Research, t. 34, nr 3, s. 727-745.
 • Cohen E., 1972, "Towards a sociology of international tourism", Social Research, t. 39, s. 164-182.
 • Cohen E., 1979,, ,A phenomenology of tourist experiences", Sociology, t. 13, nr 2, s. 179-201.
 • Cooper C., 1992, "The life cycle concept and strategic planning for coastal resorts", Built Environment, t. 18, nr l, s. 57-66.
 • Cooper C., Jackson S., 1989, "Destination area life cycle: The Isle of Man case study", Annals of Tourism Research, t. 16, nr 3, s. 377-398.
 • Diedrich A., Garcia-Buades E., 2009, "Local perceptions of tourism as indicators of destination decline", Tourism Management, t. 30, nr 4, s. 512-521.
 • Doxey G.V., 1975, "A causation theory of visitor-resident irritants - methodology and research inferences", w: Proceedings of the 6th Annual Conference of the Travel Research Association, San Diego, CA: Travel Research Association, s. 195-198.
 • El Turismo en la Comunitat Valenciana, 2009, Valencia: Conselleria de Turisme, Comunitat Valenciana.
 • Faulkner B., 1999, Rejuvenating a maturing tourist destination: The case of the Gold Coast, Melbourne-Altona: Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism & Common Ground Publishing.
 • Gaviria M., Berlin B., 1990, Benidorm, Barcelona: Lunwerg Editores.
 • Gaviria M., Iribas J., Sabbah R, Sanz-Arranz J., 1977, Benidorm - ciudad nueva, t. 1-2, Madrid: Editora Nacional.
 • Getz D., 1992, "Tourism planning and the destination life cycle", Annals of Tourism Research, t. 19, nr 4, s. 752-770.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W., Zarycki T., 1999, Dynamics and factors of local success in Poland, Warszawa: Euroreg, CASE.
 • Haywood K.M., 1986, "Can the tourist area life cycle be made operational?", Tourism Management, t. 7, nr 3, s. 154-167.
 • Hovinen G., 2002, "Revisiting the destination life cycle model", Annals of Tourism Research, t. 29, nr 1, s. 209-230.
 • Ioannides D., 1992, "Tourism development agents: The Cypriot resort cycle", Annals of Tourism Research, t. 19, nr 4, s. 711-731.
 • Johnson J., Snepenger D., 2006, "Residents' perceptions of tourism development over the early stages of the TALC", w: R.W. Butler (red.), The tourism area life cycle:Applications and modifications, Bristol: Channel View Publications, s. 222-236.
 • Kozak M. W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lagiewski R., 2006, "The application of the TALC model: A literature survey", w: R. W. Butler (red.), The tourism area life cycle: Applications and modifications, Bristol: Channel View Publications, s. 27-50.
 • Lashley C., Rowson B., 2010, "Lifestyle businesses: Insights into Blackpool's hotel sector", International Journal of Hospitality Management, t. 29, nr 3, s. 511-519.
 • McElroy J., de Albuquerque K., 1995, "Tourism development in small Islands: St.Maarten/St. Martin and Bermuda", w: D. Barker, D. McGregor (red.), Environment and development in the Caribbean - geographical perspectives, Kingston-Mona: University of the West Indies Press, s. 70-89.
 • McElroy J., de Albuquerque K., 1998, "Tourism penetration index in small Caribbean Islands", Annals of Tourism Research, t. 25, nr l, s. 145-168.
 • McKercher B., 2005, "Are psychographics predictors of destination life cycles?", Journal of Travel & Tourism Marketing, t. 19, nr 1, s. 49-55.
 • Murphy P., Pritchard M.P., Smith B., 2000, "The destination product and its impact on traveller perceptions", Tourism Management, t. 21, nr 1, s. 43-52.
 • Plog S., 1974, "Why destination areas rise and fall in popularity", Cornell Hospitality Quarterly, t. 14, nr 4, s. 55-58.
 • Plog S., 2001, "Why destination areas rise and fall in popularity: An update of a Cornell Quarterly classic", Cornell Hospitality Quarterly, t. 42, nr 3, s. 13-24.
 • Prideaux B., 2000, "The resort development spectrum - a new approach to modeling resort development", Tourism Management, t. 21, nr 3, s. 225-240.
 • Priestley G., Mundet L., 1998, "The post-stagnation phase of the resort cycle", Annals of Tourism Research, t. 25, nr l, s. 85-111.
 • Raymond C., Brown G., 2007, "A spatial method for assessing resident and visitor attitudes towards tourism growth and development", Journal of Sustainable Tourism, t. 15, nr 5, s. 520-540.
 • Rico-Amoros A.M., Olcina-Cantos J., Sauri D., 2009, "Tourist land use patterns and water demand: Evidence form the Western Mediterranean", Land Use Policy, t. 26, nr 2, s. 493-501.
 • Rodriguez G., 2003, "El crecimiento urbano de Benidorm segun los expedientes de obras (1950-1970)", Investigaciones Geográficas, nr 30, s. 119-133.
 • Rodriguez J., Parra-López E., Yanes-Estevez V, 2008, "The sustainability of island destinations: Tourism area life cycle and teleological perspectives. The case of Tenerife", Tourism Management, t. 29, nr 1, s. 53-65.
 • Russell R., Faulkner B., 1999, "Movers and shakers: Chaos makers in tourism development", Tourism Management, t. 20, nr 4, s. 411-423.
 • Sacanell Ruiz de Apodaca E.J., 2010, Benidorm - 200 anos de turismo, Benidorm: Ayuntamiento de Benidorm.
 • Sheldon P.J., Abenoja T., 2001, "Resident attitudes in a mature destination: The case of Waikiki", Tourism Management, t. 22, nr 5, s. 435-443.
 • Smith R. A., 1992, "Beach resort evolution: Implications for planning", Annals of Tourism Research, t. 19, nr 2, s. 304-322.
 • Thurot J., 1973, Le tourisme tropical balneaire: le modéle caraibe et ses extensions, Aixen-Provence: Centre d'Etudes du Tourisme.
 • Warnken J., Russell R., Faulkner B., 2003, "Condominium developments in maturing destinations - potentials and problems of long-term sustainability", Tourism Management, t. 24, nr 2, s. 155-168.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104415

YADDA identifier

bwmeta1.element.330f854e-ddf9-398d-8e00-1e8414008dd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.