PL EN


2019 | 13 | 1 | 32-47
Article title

Forenzní psychologie v české psychologické literatuře - náhled do historie do začátku druhé světové války

Content
Title variants
EN
The  forensic psychology in Czech psychological literature - peek into history until second world war
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Historie forenzní psychologie v Čechách a na Slovensku je popsána v řadě psychologických a kriminologických publikacích obvykle v rámci úvodních kapitol. Tyto texty se však liší v různých aspektech: vymezení začátku forenzní psychologie či popsání historického vývoje forenzní psychologie. Cílem tohoto článku je nahlédnout do historie forenzní psychologie do začátku druhé světové války a poukázat na to, jak je prezentována v české a slovenské psychologické literatuře. Na základě této exkurze byly také doplněny různé informace dohledáním primárních zdrojů.
EN
The history of forensic psychology in Czech Republic and Slovakia is described in many psychological or criminological publications usually in the introductory chapters. These texts, however, differ in different aspects: definition of the beginning of forensic psychology and the description of the historical development of forensic psychology. The aim of this article is to present how forensic psychology’s history till the beginning of WWII is represented in Czech and Slovak psychological literature, and further to fill in missing information by searching for primary sources.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
32-47
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.339051b8-f6c8-4134-8c10-4b29f07b452e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.