Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 2 | 41-48

Article title

Vliv společnosti na posuzování osobnosti

Content

Title variants

EN
The influence of society on personality assessment

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Ve svém příspěvku autorka propojuje dlouholeté osobní zkušenosti ze dvou oblastí aplikované psychologie. Navazuje na svůj předchozí článek (2009, roč. 3, č. 4) věnující se tématu osobní a kolektivní identity a na pozadí úvah o typických fenoménech dnešní doby srovnává odlišná pojetí a přístupy k osobnosti panující v oblasti personalistiky a v psychoanalýze.
EN
In her contribution, the author links her long time personal experiences from two areas of applied psychology. Following her previous article (2009, Vol. 3, No. 4) on personal and collective identity and on the background of reflections on typical phenomena of our days, the author compares different theories and approaches to personality in human resources management and in psychoanalysis.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

41-48

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3395b646-1745-46e7-955b-9c4e70502900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.