PL EN


2005 | 17 | 233-240
Article title

Polak w oczach studentów amerykańskich

Content
Title variants
EN
POLES IN THE EYES OF AMERICAN STUDENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy opierając się na metodologii Jerzego Bartmińskiego, rekonstruują stereotyp Polaka mieszkającego w Polsce, a funkcjonujący wśród studentów amerykańskich z dwóch uniwersytetów w Wisconsin i Milwaukee. Obraz otrzymany w wyniku 10-punktowej ankiety jest dość ogólnikowy. W aspekcie fizycznym Polak jest postrzegany jako blondyn o niebieskich oczach, człowiek otyły, krępy, ciepło ubrany. W aspekcie bytowym kojarzony jest z ciężką pracą; w aspekcie psychicznym – z głupotą; w aspekcie społecznym – postrzegany jest jako tradycjonalista, człowiek, który ceni życie rodzinne, jest gościnny. W aspekcie duchowym Polak to katolik i chrześcijanin. Jeśli chodzi o „przedmioty” kojarzone z Polakiem, studenci amerykańscy najczęściej wymieniali polską kiełbasę i pierogi. Atrybuty odnoszące się do współczesnej Polski i jej mieszkańców są nieliczne. Oprócz Papieża, ograniczały się do pojedynczych haseł typu Gdańsk, Wałęsa i Solidarność.
EN
With the help of Jerzy Bartminski's methodology, the authors reconstructed the stereotype of Poles living in Poland as it functions among students of two American universities in Milwaukee, Wisconsin. The picture received on the basis of a ten-point questionnaire is rather general. In terms of appearance, a Pole is seen as blue-eyed and fair-haired, obese, stocky and dressed in warm clothes. In everyday life Poles are associated with hard work, in the psychological sense with stupidity, in the social sense with attachment to tradition, family and hospitality. In the spiritual sense, a Pole is a Catholic and a Christian. The most frequently mentioned artifacts associated with Poles are the sausage (Polish kielbasa) and dumplings (pierogies). Attributes of contemporary Poland and its inhabitians are not numerous. Apart from the Pope, they are limited to a few concepts such as Gdansk, Walesa and Solidarnosc.
Year
Volume
17
Pages
233-240
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • M. J. Mikos, (Milwaukee, USA), no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01122576
YADDA identifier
bwmeta1.element.33f67f31-3db1-3f87-bb0f-7707fc383426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.