Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 17 | 233-240

Article title

Polak w oczach studentów amerykańskich

Content

Title variants

EN
POLES IN THE EYES OF AMERICAN STUDENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy opierając się na metodologii Jerzego Bartmińskiego, rekonstruują stereotyp Polaka mieszkającego w Polsce, a funkcjonujący wśród studentów amerykańskich z dwóch uniwersytetów w Wisconsin i Milwaukee. Obraz otrzymany w wyniku 10-punktowej ankiety jest dość ogólnikowy. W aspekcie fizycznym Polak jest postrzegany jako blondyn o niebieskich oczach, człowiek otyły, krępy, ciepło ubrany. W aspekcie bytowym kojarzony jest z ciężką pracą; w aspekcie psychicznym – z głupotą; w aspekcie społecznym – postrzegany jest jako tradycjonalista, człowiek, który ceni życie rodzinne, jest gościnny. W aspekcie duchowym Polak to katolik i chrześcijanin. Jeśli chodzi o „przedmioty” kojarzone z Polakiem, studenci amerykańscy najczęściej wymieniali polską kiełbasę i pierogi. Atrybuty odnoszące się do współczesnej Polski i jej mieszkańców są nieliczne. Oprócz Papieża, ograniczały się do pojedynczych haseł typu Gdańsk, Wałęsa i Solidarność.
EN
With the help of Jerzy Bartminski's methodology, the authors reconstructed the stereotype of Poles living in Poland as it functions among students of two American universities in Milwaukee, Wisconsin. The picture received on the basis of a ten-point questionnaire is rather general. In terms of appearance, a Pole is seen as blue-eyed and fair-haired, obese, stocky and dressed in warm clothes. In everyday life Poles are associated with hard work, in the psychological sense with stupidity, in the social sense with attachment to tradition, family and hospitality. In the spiritual sense, a Pole is a Catholic and a Christian. The most frequently mentioned artifacts associated with Poles are the sausage (Polish kielbasa) and dumplings (pierogies). Attributes of contemporary Poland and its inhabitians are not numerous. Apart from the Pope, they are limited to a few concepts such as Gdansk, Walesa and Solidarnosc.

Year

Volume

17

Pages

233-240

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • M. J. Mikos, (Milwaukee, USA), no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01122576

YADDA identifier

bwmeta1.element.33f67f31-3db1-3f87-bb0f-7707fc383426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.