Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 60 | 4 | 511-517

Article title

Transcendence slov (a mlčení obrazů) v kontextu Levinasova myšlení

Content

Title variants

EN
The transcendence of words (and the silence of images) in the context of Levinas’ thought

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zabývá Levinasovou ideou „transcendence slov“. Sleduje úvahy tohoto autora o rozdílu mezi významem slov ve vztahu k Jinému a rolí slov v estetické události obrazu. Soustřeďuje se na Levinasovo zdůraznění kontrastu mezi tichem obrazu a zvukem dialogu.
EN
Dealing with Levinas’s idea of the “transcendence of words”, the article follows his treatment of the difference between the meaning of the words in relation to the Other and the role of the words in the aesthetic event of the image. The focus is on the way that Levinas emphasises the contrast between the silence of an image and the sound of a dialogue.

Keywords

Year

Volume

60

Issue

4

Pages

511-517

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.35920532-8852-4ec4-be9f-cadcdd73e883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.