PL EN


2012 | 60 | 4 | 511-517
Article title

Transcendence slov (a mlčení obrazů) v kontextu Levinasova myšlení

Content
Title variants
EN
The transcendence of words (and the silence of images) in the context of Levinas’ thought
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek se zabývá Levinasovou ideou „transcendence slov“. Sleduje úvahy tohoto autora o rozdílu mezi významem slov ve vztahu k Jinému a rolí slov v estetické události obrazu. Soustřeďuje se na Levinasovo zdůraznění kontrastu mezi tichem obrazu a zvukem dialogu.
EN
Dealing with Levinas’s idea of the “transcendence of words”, the article follows his treatment of the difference between the meaning of the words in relation to the Other and the role of the words in the aesthetic event of the image. The focus is on the way that Levinas emphasises the contrast between the silence of an image and the sound of a dialogue.
Keywords
Year
Volume
60
Issue
4
Pages
511-517
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.35920532-8852-4ec4-be9f-cadcdd73e883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.