Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 3 | 13-25

Article title

Biometrické údaje ve zdravotních aplikacích

Authors

Content

Title variants

EN
Biometric data in health applications

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zabývá zpracovávání osobních údajů při používání aplikací, které monitorují a vyhodnocují zdravotní stav člověka, a to jak aplikací, které se zaměřují na spotřebitele, tak aplikací, které používají lékaři pro zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Tyto aplikace vyhodnocují pomocí algoritmů biometrické údaje shromážděné při používání aplikace uživatelem. Jelikož zdravotní aplikace vyhodnocují velké množství osobních údajů, znamená toto zpracování riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud správce nebo zpracovatel poruší právní předpisy upravující zpracovávání osobních údajů, má subjekt údajů nárok na náhradu škody, která mu porušením těchto předpisů vznikla.
EN
This article deals with the processing of personal data by the use of applications that monitor and evaluate human health, both consumer-focused applications, and applications used by doctors to assess the patient's health. By means of algorithms, these applications evaluate biometric data collected from users. Because the health applications evaluate a large amount of personal data, the processing of such data involves a risk to the rights and freedoms of individuals. If a controller or processor violates the law on the processing of personal data, the data subject is entitled to compensation for damages resulting from the breach of the data protection regulation.

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3600df44-a3ec-4a02-a146-b16efca1bda7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.