Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 15 | 49-61

Article title

Semantyka a społeczeństwo. Pojęcie selekcji i preorientacji w szkolnictwie francuskim w latach 1956–1968

Content

Title variants

EN
SEMANTICS AND SOCIETY: THE NOTION OF 'SÉLECTION' VIS-Á-VIS THE EVOLUTION OF THE FRENCH SCHOOLING SYSTEM (1956-1968)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia pewien etap historii francuskiego rzeczownika sélection na tle zmieniającego się społecznego systemu wartości i ewolucji systemu edukacji we Francji. Zapożyczony z języka angielskiego i spopularyzowany na gruncie teorii Darwina rzeczownik wiązał się na początku swego funkcjonowania w języku francuskim z pozytywnymi konotacjami, gdyż selekcja była tożsama z postępem biologicznym i – w początkowym etapie zastosowania do systemu edukacji – społecznym i pomagała wyłaniać przyszłe społeczne elity. W miarę wprowadzania kolejnych reform systemu edukacji zmierzających do demokratyzacji szkoły i wraz z podnoszeniem wieku obowiązkowej nauki, polityka selekcji była stopniowo zastępowana polityką preorientacji, czyli różnicowania ścieżek edukacyjnych w zależności od uzdolnień uczniów, a semantyka samego słowa selekcja/sélection ulega zmianie. Efektem była całkowita utrata pozytywnych konotacji przez słowo sélection.
EN
The article discusses one stage in the development of the French noun 'sélection' in relation to the changing social system of values, the manifestation of which can be seen in the evolution of the French educational system. A borrowing from English, made popular in the context of Darwin's theory, the noun originally had positive connotations. Selection was seen as tantamount to biological and - as it originally referred to the educational system - social progress: it helped shape the future social elite by discriminating between the children pursuing and not pursuing their education in secondary schools. The implementation of subsequent changes in the educational system was targeted at democratizing the school and raising the age of compulsory education. The policy of selection was gradually being replaced with that of preorientation, i.e. of varying pupils' educational careers depending on their talents. The semantics of the word 'sélection' underwent changes, one of which was a complete loss of positive connotations.

Year

Volume

15

Pages

49-61

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

translator
  • P. Demarolle, (Nancy, France), no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112537

YADDA identifier

bwmeta1.element.360854c0-2708-3b0b-aece-5d330849f27f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.