Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 1 | 21-38

Article title

Antarktida : představení a promýšlení práva

Content

Title variants

EN
Antarctica : overview and reflection of the law of the edge of the world

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Při příležitosti dvousetletého výročí objevení Antarktidy v roce 1820 se věnujeme právnímu rámci tohoto ledem pokrytého světadílu. Územní nároky některých států čelí odmítání mezinárodního společenství. Státy provádějící antarktický polární výzkum postupně vytvořily Antarktický smluvní systém pro její správu. Výzvou doby je ochrana antarktického životního prostředí. Česká republika získala v tomto systému díky soustavnému výzkumu výsadní postavení. České angažmá vyústilo ve vytvoření českého antarktického práva.
EN
At the occassion of bicentennial of discovery of Antarctica in 1820, the paper addresses the legal framework applicable to this ice-covered continent. Territorial claims of several countries met the rejection of international community. Countries involved in Antarctic polar research gradually established Antarctic Treaty System for its management. Environment protection has become primary concern in contemporary Antarctica. Thanks to its systematic research activities conducted at the Mendel Polar Station, the Czech Republic achieved a privileged position in the system Czech involvement resulted into enactment of Czech Antarctic Law.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.368ff3b0-46b3-4c37-941e-11c798c036de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.