Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 2 | 195-197

Article title

Towards a weakened history of modernisms

Authors

Content

Title variants

CS
Oslabené dějiny modernismu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article responds to Matthew Rampley’s comments on the pragmatics of writing an art history of Modernism in Central and Eastern Europe by positing the methodological utility of ‘weak theory’ as a framework for understanding both art history itself and the writing of regional art history in the present day. The article puts forward some aspects of a ‘weakened’ history of Modernisms: the notion of Modernism as a multiplicity of movements, styles, and ideologies; the phenomenon of translocality; and the importance of affective considerations in writing the history of Central and Eastern European art. It suggests that we embrace the emotional valences of writing a nuanced history of art from the region, rather than attempting to avoid such affective elements, and rather than seeking to explain away any references to belatedness or hierarchical cultural relationships.
CS
Tento článek je odpovědí na úvahy Matthewa Rampleyho o pragmatice psaní dějin moderního umění ve střední a východní Evropě a předkládá metodologický přínos „slabé teorie“, kterou využívá jako rámec pro porozumění jak dějinám umění samým, tak psaní regionálních dějin umění v současnosti. Článek představuje některé aspekty „oslabených“ dějin modernismu: pojetí modernismu jako mnohosti hnutí, stylů a ideologií, fenomén translokality a význam afektivních aspektů při psaní dějin umění střední a východní Evropy. Navrhuje, abychom se nevyhýbali afektivním faktorům a nepřecházeli každou poznámku o opožděnosti nebo hierarchických kulturních vztazích a namísto toho přijali emoční hodnotu psaní diferencovaných dějin umění této oblasti.

Keywords

EN
history   modernism   art  

Journal

Year

Volume

69

Issue

2

Pages

195-197

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.36906987-034f-4dd1-9cf0-938c66b3f3ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.