Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 3 | 359-386

Article title

A failed encounter in mathematics and chemistry : the folded models of van 't Hoff and Sachse

Content

Title variants

EN
Neúspěšné setkání matematiky a chemie : van 't Hoffovy a Sachsovy skládací modely

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Three-dimensional material models of molecules were used throughout the 19th century, either functioning as a mere representation or opening new epistemic horizons. In this paper, two case studies are examined: the 1875 models of van ‘t Hoff and the 1890 models of Sachse. What is unique in these two case studies is that both models were not only folded, but were also conceptualized mathematically. When viewed in light of the chemical research of that period not only were both of these aspects, considered in their singularity, exceptional, but also taken together may be thought of as a subversion of the way molecules were chemically investigated in the 19th century. Concentrating on this unique shared characteristic in the models of van ‘t Hoff and the models of Sachse, this paper deals with the shifts and displacements between their operational methods and existence: between their technical and epistemological aspects and the fact that they were folded, which was forgotten or simply ignored in the subsequent development of chemistry.
CS
Trojrozměrné modely molekul bývaly užívány v průběhu celého 19. století jednak za účelem reprezentování, jednak se záměrem otevírání nových epistemických obzorů. V této studii jsou sledovány dva případy: van ‘t Hoff ovy modely z roku 1875 a  Sachsovy modely z  roku 1890. Neobvyklost těchto dvou případů spočívá v tom, že v nich byly modely molekul nejen fyzicky skládány, ale také matematicky konceptualizovány. Ve světle chemického výzkumu příslušného období se ukazuje, že byly oba tyto aspekty výjimečné, a  to každý zvlášť i v jejich propojení, které lze ve vztahu ke způsobu, jakým v  19. století chemický výzkum molekul probíhal, považovat za subversivní. Autor se v předložené studii zaměřuje na tento společný jmenovatel van ‘t Hoff ových a Sachsových modelů, přičemž sleduje změny a posuny ve vztahu mezi jejich operativními metodami a  jejich realizací, resp. mezi jejich technickými a  epistemologickými aspekty na jedné straně a, na straně druhé, jejich materiálním sestrojením (pomocí skládání), které bude další rozvoj chemie přehlížet, pokud na ně jednoduše nezapomene.

Year

Volume

38

Issue

3

Pages

359-386

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3855761e-3b7d-4dbd-b13e-e66aa5e3596d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.