Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 1 | 103-114

Article title

Zaufanie młodzieży licealnej do instytucji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Confidence of Secondary School Students in Institutions

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Sociological literature expresses views that the key to efficient democracy lies in building social capital. Social trust is an essential constituent of social capital, in particular trust in political parties and political institutions associated with the executive (government, police, military), the legislative (parliament), and the judiciary (prosecutor's office, courts, constitutional tribunal) branch. According to many researchers, trust put in these institutions plays a major role in the development of beliefs and attitudes towards democracy. The article presents views and assessments on the functioning of social institutions in Poland given by secondary school graduates from Zielona Gora.

Journal

Year

Volume

36

Issue

1

Pages

103-114

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Elzbieta Papior, Martyna Roszkowska, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Bokajło W., Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 • CBOS, Młodzież o polityce, sierpień Warszawa 1994.
 • CBOS, Raport: Opinie i diagnozy nr 2. Młodzież 2003, Warszawa 2004.
 • Fukuyama F., Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York 1995.
 • Grabowska M., Poza polityką i demokracją, [w:] Młodzież szkolna o rynku i demokracji, red. K. Koseła, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • OSIAG, Rok 2005. Młodzi Polacy jako obywatele (analiza potencjału i możliwości społeczno-politycznych, oprac. G. Górny i In., Instytut III Rzeczypospolitej. Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych, Gdańsk-Warszawa 2002.
 • Putnam R. D., Demokracja w działaniu, tłum. J. Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1995.
 • Roszkowska M., Postawy młodzieży Szkolnych Klubów Europejskich wobec społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 • Słomczyński K., Janicka K., Strukturalne uwarunkowania postaw prodemokratycznych: analizy międzykrajowe, [w]: W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P. B. Sztabiński, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Sztompka P., Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kuci, Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09878

YADDA identifier

bwmeta1.element.38c7685c-5cd0-39aa-8bbb-6f6c48525c62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.