PL EN


Journal
2014 | LXII | 2 | 106-117
Article title

The Sacra Conversazione in Czech Fourteenth-Century Art

Content
Title variants
CS
Ikonografický motiv Sacra Conversazione v českém umění 14. století
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article examines the Sacra Conversazione motif in Czech fourteenth-century art. It looks at the evolution of research on this motif and the several interpretations of it that have emerged. The author’s key reference on the fourteenth century is Nostra Conversatio in Caelis Est: Observations on the Sacra Conversazione in the Trecento, by Rona Goffen, who interpreted the term ‘conversazione’ based on fourteenth-century sources as meaning a ‚community‘ and using apt examples from the Lower Basilica of St Francis in Assisi demonstrates how fitting this interpretation is. Reflecting the comments of Hayden B. J. Maginnis on Goffen’s study, the author here includes under this term versions of the image that also depict the donator, which can be further distinguished according to whether the image seeks intercession for the salvation of the donator’s soul or the representation of a ruler. The article also looks at specific examples of depictions of the Sacra Conversazione motif in the Czech lands during the reign of Charles IV, who, like other royal dynasties around the fourteenth century sought to establish his dynastic connections with the saints, so-called beata stirps, who from their place at the heavenly throne sent down their blessings on his reign. The article devotes special attention to the first stage of decorative work on St Catherine’s Chapel at Karlštejn Castle, where the Sacra Conversazione motif was applied throughout its space and which is therefore one of the most important examples of the motif’s use in the Czech lands.
CS
Příspěvek se zabývá uplatněním ikonografického schématu Sacra Conversazione v umělecké tvorbě v českých zemích ve 14. století. Nejprve sleduje vývoj týkající se bádání o ikonografickém schématu obecně. V této oblasti vzniklo několik způsobů interpretace. Pro období 14. století je pro autorku určující studie Nostra Conversatio in Caelis Est: Observations on the Sacra Conversazione in the Trecento od americké badatelky Rony Goffenové, která pojem „conversazione“ interpretuje na základě dobových literárních pramenů jako společenství a na příhodně zvolených ukázkách z dolní baziliky sv. Františka v Assisi dokumentuje vhodnost tohoto způsobu interpretace. Autorka textu na základě připomínky amerického badatele Haydena B. J. Maginnise k stati Goffenové pod tento termín zahrnuje rovněž varianty vyobrazení s donátorem, u kterých lze ještě dále rozlišit, zda jde o tzv. přímluvu za spásu duše, či o reprezentaci panovníka. Druhá část příspěvku se věnuje konkrétním vyobrazením Sacra Conversazione v českých zemích v kontextu vlády Karla IV., jenž stejně jako další královské rody onoho období vybudoval okruh tzv. beata stirps, kteří posvěcovali jeho vládu před nebeským trůnem. Zvláštní pozornost je zaměřena na první fázi výzdoby tzv. kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejn, kde byl motiv Sacra Conversazione uplatněn na celý prostor, a je tak jedním z nejvýznamnějších příkladů ikonografického tématu u nás.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
2
Pages
106-117
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.3901902c-55e5-47a0-afe8-d1f85bc0359f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.