PL EN


2016 | 38 | 3 | 269-278
Article title

On the possible transformation and vanishment of epistemic objects

Content
Title variants
CS
O možné transformaci a mizení epistemických objektů
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
When considering the question of possible transformation and disappearance of scientific objects, it is useful to distinguish between epistemic and technical objects. This paper presents preliminary observations and offers a typology of obsolescence. It is based on several case studies drawn from the history of life sciences. The paper proceeds as follows: first, the dynamics of epistemic objects is considered through the examples of Carl Correns’ study of “xenia”, Alfred Kühn’s work on physiological developmental genetics, and Paul Zamecnik’s research on the protein biosynthesis. Second, the phasing out of technical objects is then separately discussed and illustrated by the example of radioactive tracing in biology – until recently, an established technique of visualization.
CS
Zabýváme-li se otázkou možných transformací a  mizením vědeckých předmětů, je užitečné rozlišovat mezi epistemickými objekty a  objekty technickými. V  předkládaném textu autor shrnuje některá předběžná pozorování a  podává návrh, jak chátrání vědeckých předmětů typologizovat. Opírá se přitom o několik případových studií vycházejících z  oblasti dějin přírodních věd. O  dynamice epistemických objektů nejprve pojednává na  příkladech Corrensova studia tzv. „xenie“, Kühnova výzkumu v oblasti fyziologické vývojové genetiky a  Zamecnikova výzkumu biosyntézy proteinů. V  druhém kroku a  odděleně pak autor sleduje fenomén opouštění technických objektů, k jehož ilustraci volí a  diskutuje příklad radioaktivního stopování, které v  biologickém výzkumu ještě donedávna platilo za etablovanou techniku vizualizace
Year
Volume
38
Issue
3
Pages
269-278
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.39b64e81-c19f-4a68-9216-969e101d4ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.