Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 55 | 1 | 38-48

Article title

Koncept smrti u dětí: komponenty a determinanty

Authors

Title variants

EN
Children´s death concept: components and determinants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Porozumění dětskému vývoji chápání skutečnosti smrti může být podstatné např. v situaci závažného onemocnění dítěte nebo v kontextu ztráty blízké osoby. Poznatky z této oblasti je možné nalézt především v zahraniční literatuře. Tato studie charakterizuje vývoj dětského porozumění smrti z perspektivy měnících se trendů ve výzkumu (psychoanalytické, kognitivistické, existenciální a naivně-biologické pojetí). Definuje základní komponenty konceptu smrti a dále uvádí proměnné, které individuální vývoj konceptu smrti u dětí ovlivňují: vedle věku a kognitivního vývoje řadí mezi vlivné faktory osobní zkušenost dítěte, religiozitu rodiny, úzkostnost dítěte a rodičů, a způsob komunikace o tématu v rodině. Studie mj. upozorňuje na rizika plynoucí z odlišností chápání smrti u dětí a dospělých, poukazuje na snížení věkové hranice v utváření tzv. dospělého konceptu smrti, popisuje rozpory v závěrech dosud provedených studií a nabízí podněty pro další výzkum.

Year

Volume

55

Issue

1

Pages

38-48

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.39c76099-c88f-8691-3aa5-8f62208f50f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.