Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 9 | 881-896

Article title

Propuštění na rozcestí

Authors

Content

Title variants

EN
Conditional release on a crossroad

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem článku je potvrdit tezi o dvou možných trvajících paralelních směrech judikatury Ústavního soudu týkající se institutu podmíněného propuštění podle § 88 trestního zákoníku. Analýzou dnes již bohaté judikatury článek ukáže jednotlivé rozpory, aby z nich mohl následně „syntézou“ určit, z jakých hodnotových a argumentačních pozic obě ucelená protichůdná pojetí vycházejí. Nadto článek upozorňuje na problémy, které jsou s takovou dvojkolejností judikatury spojeny právě v této oblasti práva, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto rozpory nebyly doposud v samotné judikatuře řádně reflektovány. Zaměřuje se přitom pouze na problémy na poli ústavního práva, zmíněné v uvedené judikatuře, vynechávaje tak celou řadu dalších problémů, s nimiž se potýká judikatura obecných soudů. Primárním cílem článku však není kriticky hodnotit obě pojetí a jejich případnou ústavněprávní argumentační převahu.
EN
The article considers two doctrinal directions in the case-law of the Czech Constitutional Court in the field of conditional release from prison. In the first part the author analyses the most important decisions (counting now in dozens) and their doctrinal conclusions. Following on that the author defends the argument that there are important contradictions in the case-law and tries to find their cause. Finally the author tries to “extract” the constitutional sources for both persisting doctrines and their incompatibility. The article also identifies problems eraising from this situation and offers some possible solutions.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3a3e270f-63ca-4bcb-bbab-152a3534ddf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.