Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6 | 3 | 1-145

Article title

Spoleczny swiat hodowcow golebi pocztowych.

Content

Title variants

EN
THE SOCIAL WORLD OF CARRIER PIGEONS BREEDERS.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper is an attempt to describe social world of pigeons breeders. Basic aim was to look into particular aspects which constitute this specific social group in the light of social interactionism and theory of social worlds. The central issues were therefore values within this world, legitimating of commitment in breeders work, the process of becoming pigeons breeder and relations between breeders and their birds. All these issues were described in a wider context of conditions influencing pigeons breeding. Presented findings are based on empirical research conducted among pigeons breeders from one region of Poland between 2006 and 2007. Collected empirical data were analyzed and interpreted according to the rules of grounded theory methodology.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

1-145

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Karolina Slowinska, University of Lodz, Poland

References

 • Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Blumer Herbert, Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), PWN, Warszawa 1975.
 • Blumer Herbert, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, w: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Mokrzycki E. (red.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
 • Bokszański Zbigniew, Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anzelma L. Straussa, w: Studia Socjologiczne 2/1986.
 • Bokszański Zbigniew, Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 • Bokszański Zbigniew, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Clarke Adele, A Social Worlds Research Adventure. The Case of Reproductive Science, w: Grounded Theory in Practice, Strauss A. L., Corbin J. (eds), Sage Publications, Thousand Oaks, London–New Delhi 1997.
 • Cooper Jean C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998.
 • Fujimura Joan H., The Molecural Biological Bandwagon in Cancer Research, w: Grounded Theory in Practice, Strauss Anselm L., Corbin Juliet (eds), Sage Publications, Thousand Oaks, London–New Delhi 1997.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L., The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, New York 1967.
 • Hałas Elżbieta, Interakcjonizm symboliczny, w: Encyklopedia socjologii, t. 1., Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Hałas Elżbieta, Interakcjonizm symboliczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hałas Elżbieta, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 • Hałas Elżbieta, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987.
 • Kacperczyk Anna, Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Hałas E., Konecki K. T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, ss. 169-191.
 • Kacperczyk Anna, Zjawiska społeczne w zwierciadle metod ilościowych i jakościowych. Przykład badań nad społecznym światem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, w: W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Leoński J., Kołodziej-Durnaś A., Szczecin 2005, ss 122-144.
 • Kacperczyk Anna, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 • Konecki Krzysztof, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Konecki Krzysztof T., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno – symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Korpikiewicz Honorata (red.), Człowiek, zwierzę, cywilizacja. Aspekt humanistyczny, Poznań 2001.
 • Lutyński Jan, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.
 • Lindesmith Alfred, Strauss Anselm L., Denzin Norman, (eds), Readings in Social Psychology, Hillsdale, The Dryden Press, Illinois 1975.
 • Łoś Maria, Grupy odniesienia – propozycja modyfikacji zakresu pojęcia, w: Studia Socjologiczne 4/1978.
 • Merton Robert K., Elementy teorii grup odniesienia, w: Elementy mikrosocjologii. (Wybór tekstów), Szmatka J., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1978.
 • Miles Matthew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000.
 • Mucha Janusz, Herbert Blumer jako badacz „stosunków rasowych”, w: Studia Socjologiczne 3/2003.
 • Nowicki Bolesław, Pawlina Edward, Gołębie pocztowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997.
 • Nowicki Bolesław, Szul Eugeniusz, Hodowla gołębi pocztowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1971.
 • Numeracja oddziałów wraz z adresami korespondencyjnymi, Zarząd Główny PZHGP, Chorzów 2005.
 • Patas Piotr, Krzyżówka czy pokrewieństwo? – w hodowli gołębi pocztowych, Katowice 1998.
 • Patas Piotr, O metodach lotowania… rozmowy z wybitnymi hodowcami gołębi pocztowych, Katowice 1999.
 • Petržilka Slavibor, Tyller Milan, Gołębie, Wydawnictwo Oświatowe „Delta W-Z”, Warszawa 1995.
 • Piotrowski Andrzej, Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Prus Robert C., Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities: An Ethnographic Research Agenda for Pramatizing the Social Sciences, State University of New York, Albany 1997.
 • Przybyłowska Ilona, Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, 1978, ss. 53-68.
 • Regulamin Lotowo – Zegarowy PZHGP, broszura wewnętrzna.
 • Remane Adolf, Życie społeczne zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • Rokuszewska-Pawełek Alicja, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Shibutani Tamotsu, Reference Groups as Perspectives, w: Symbolic Interaction. An Introduction to Social Psychology, Herman N. J., Reynolds L. T. (eds.), General Hall, Dix Hills, New York 1994.
 • Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.
 • Sowa Julia, Teoria grup odniesienia, w: Studia Socjologiczne 4/1962.
 • Strauss Anselm L., Social Worlds and Spatial Processes: An Analytic Perspective, artykuł niepublikowany, 1979.
 • Strauss Anselm L., Continual Permutations of Action, Aldine de Gruyter, New York 1993.
 • Świątkiewicz Wojciech (red.), Społeczny świat i jego legitymizacje, Katowice 1993.
 • Tittenbrun Jacek, Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1983.
 • Turner Jonathan H., Struktura teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • Turowski Jan, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
 • Wiener Carolyn, Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, The AIDS Policy Arena: Contingent Aspects of Social World/Arena Theory, artykuł niepublikowany, 1992.
 • Ziółkowski Marek, Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • Barański D., Gołąb – turysta, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 21.08.2003r.
 • Barański D., Latający podróżnicy, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 12.01.2004r.
 • Bunda M., Dziadul J., Pietkiewicz B., Ci, co odeszli, i ci, co zostali, w: Polityka, Nr 6/2006 (2541).
 • Buszman Ł., Ptasia olimpiada, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 25.01.2003r.
 • Czaja A., Nowy porządek, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 12.02.2003r.
 • Czarniak A., Pocztowe zawsze wracają, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 4.08.2003r.
 • Dobrzy w lataniu, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 12.01.2004r.
 • Drzewiecka A., Poróżniły ich gołębie, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 12.08.2006r.
 • Gada z gołębiami, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 26.01.2002r.
 • Gołębie pocztowe, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 26.11.2001r.
 • Gołębie wyścigowe, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 6.02.2002r.
 • Goślińska M., Gołąb ma tęsknić, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 6.02.2006r.
 • Hodowca Gołębi Pocztowych, numery z lat 1994 – 2004.
 • Karp J., Skrzydlaty maraton, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 9.09.2002r.
 • Kępka A., Gołębnik z lodówką, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 13.02.2006r.
 • Kołodziejczyk K, Moskalik Z., Nasi fruwający sąsiedzi, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 5.06.2003r.
 • Kowalewska J., Bój o gołębie, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 20.07.2004r.
 • Łagowska K., Na skrzydłach do nieba, w: Gazeta Wyborcza, wydanie3.02.2006r.
 • Mało czasu dla żony, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 25.01. 2003r.
 • Mikołajczyk P., Wróciły z Brukseli, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 2.08.2004r.
 • Minta A., Gołąb kosztowny?, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 16.12.2002r.
 • Nowakowska M., Skrzydlaci listonosze, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 6.08.2004r.
 • Pietkiewicz B., Dlaczego gołąb lata, w: Polityka, Nr 22/2006 (2556).
 • Pietrasik Z., Szklana żałoba, w: Polityka, Nr 48/2006 (1582).
 • Piotrowiak K, Gołębie błądzą po kraju, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 3.02.2006r.
 • Piotrowski P., Skrzydlate piękności z Pomorza, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 13.01.2003r.
 • Sobota hodowców gołębi, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 13.02.2006r.
 • Supermistrz gołębiarz, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 14.10.2002r.
 • Swoboda A., Staruszek wyjątkowo uparty, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 14.11.2003r.
 • Szostkiewicz A., Telewizja napada z kamerą w ręku, w: Polityka, Nr 7/2006 (2542).
 • Ślązacy kochają swoje gołębie, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 30.01.2006r.
 • Zawadzki P., Tylko gołębie są uczciwe, w: Gazeta Wyborcza, wydanie 8.03.2002r.
 • Gawor S., b.d., Historia PZHGP, w: http://www.pzhgp.pl/index.php?kat=historia, dostęp na dzień 13 kwietnia 2007r.
 • Konecki K. T., b. d., Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania, w: http://kkonecki.fateback.com/publikacje/publikacja27.doc, dostęp na dzień 28 grudnia 2006r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101716

YADDA identifier

bwmeta1.element.3a50123b-7200-3ad4-95bb-bc81aac9a9f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.