Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 70 | 2 | 208-227

Article title

Svatý Vít, chrám národa. Nevydaná publikace Josefa Sudka

Content

Title variants

EN
Saint Vitus, Cathedral of the nation. An unpublished book by Josef Sudek

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Kariéru fotografa Josefa Sudka zahájila specifická publikace, originální album patnácti fotografií z chrámu sv. Víta, kterou v roce 1928 vydalo nakladatelství Družstevní práce. Sudek se po následujícím desetiletí věnovaném především zakázkové fotografii pro podniky i jednotlivce, nejčastěji umělce, rozhodl vrátit ke Sv. Vítu a zaměřit se na vytváření obrazových publikací, především oblíbených pragensií. V průběhu druhé světové války podepsal smlouvy na dvě monografie, z nichž ta o Pražském hradě vyšla hned po válce v roce 1945 v nakladatelství Sfinx Bohumila Jandy. Monografii o chrámu sv. Víta nabídl sám Sudek nakladatelství Melantrich. Ve spolupráci s redaktorem Lvem Neradem pak v letech 1942–1948 vznikala produkčně náročná publikace, zahrnující čtyři odborné studie od různých historiků umění, které mělo doprovodit téměř tři sta fotografií. Obrazovou část publikace se podařilo nově zrekonstruovat díky dochovaným předtiskovým fotografiím označeným čísly a dalšími informacemi o plánované sazbě. Tyto fotografie jsou dnes rozptýleny nejméně ve třech sbírkách a přinášejí informaci jak o Sudkově profesionálním posunu, tak o změně jeho pohledu na katedrálu či výtvarných východiskách jeho fotografií a zároveň o proměně katedrály, jakou po náročné dostavbě prošla. Oproti Sudkovu cyklu ze dvacátých let je pozdější soubor vizuálně ztišený, charakteristický tlumeným, rozptýleným světlem, vyprázdněnými prostory a dokonale komponovanými pohledy na jednotlivé části katedrály či fragmenty její výzdoby. Zrcadlí se zde bezpochyby i Sudkova zkušenost zakázkové fotografie předchozích let či vytříbený cit pro pragensie, které dlouhodobě vytvářel ve volném čase. Vznik publikace však provázely komplikace a nezdařily se ani pokusy předat knihu jinému nakladatelství. Na začátku padesátých let je zastavila cenzura námětu a monografie již nikdy nevyšla. Přestože Sudek některé své fotografie uplatnil v knize o Hradu ve Vilímkově nakladatelství v roce 1948, také v poeticky laděné knize Praha z roku 1948 a dalších pragensiích, trpký pocit zmaru jej v souvislosti s monografií o katedrále neopustil do konce života.
EN
Photographer Josef Sudek launched his career with an original album of fifteen photographs of the Cathedral of St. Vitus, which was published in 1928 by the Družstevní práce/Cooperative Work Press. A decade later he decided to return to St. Vitus and other Prague themes with an eye to the creation of modern pictorial publications. During the Second World War he signed contracts for two monographs. The first one on Prague Castle was published immediately after the war in 1945 by Bohumil Janda’s Sfinx Press. Sudek offered the second monograph on the Cathedral of St. Vitus to the Melantrich publishing house. Subsequentely he worked with editor Lev Nerad in the years 1942–1948 on an ambitious book accompanied by almost three hundred photographs and containing four expert studies by various art historians. Thanks to surviving preprint photographs it has proved possible to reconstruct the pictorial section of the publication. The photographs themselves are today scattered in at least three collections. They provide us with information about shifts in Sudek’s professional approach, the change in his view of the cathedral and the aesthetic principles of his photography, and at the same time about the transformation of the cathedral after major building work. Compared to Sudek’s series of photographs from the 1920s, the later set is visually quieter but emotionally affected, characterised by dim, diffuse light, empty spaces and perfectly composed views of different parts of the cathedrals or fragments of its decoration. Undoubtedly it is informed by Sudek’s experience of commissioned photography for clients in previous years and his refined feeling for the pragensia that he had been exploring in his photography for years in his spare time. The book project ran into difficulties, however, and attempts to get another company to publish it came to nothing. At the beginning of the 1950s, censorship of the subject brought an end to the project and the monograph never came out. Although Sudek published some of his photographs in other pragensia, the failure of the Cathedral book plan left him with a lifelong feeling of bitterness.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

70

Issue

2

Pages

208-227

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3b454536-7f5d-4dcc-87ba-f6624117f993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.