Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 2 | 221-244

Article title

Bitva o absolutní : opomíjený kontext stále živého pragmatism

Content

Title variants

EN
The The Battle of the Absolute : The Neglected Context of Living Pragmatism

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek zprostředkovává základní vhled do bitvy o absolutní, jak bývá často označována polemika mezi Josiahem Roycem a Williamem Jamesem. Toto intelektuální zápolení, do něhož významně zasahovali Charles S. Peirce nebo John Dewey, je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících podobu názorů amerických pragmatiků. Příspěvek se soustřeďuje především na období mezi lety 1899 a 1902, kdy je bitva o absolutní nejvyostřenější a filosoficky nejplodnější. Představené závěry jsou důležité především ve vztahu k probíhající renesanci názorů pragmaticky smýšlejících autorů v současných kognitivních vědách či filosofii vědy.
EN
This paper provides basic insight into The Battle of the Absolute as the dispute between William James and Josiah Royce is called. This intellectual struggle in which Charles S. Peirce and John Dewey significantly interfered, is one of the important factors affecting the opinions of American pragmatists. The paper focuses on the period between years 1899 and 1902, when the Battle of the Absolute was the most escalated and philosophically fruitful. Presented conclusions are particularly relevant in the relation to the current renaissance of American pragmatists's conceptions in contemporary cognitive science or philosophy of science.

Year

Volume

38

Issue

2

Pages

221-244

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3d3ca485-122c-485c-868b-f49b916536ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.