Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1 | 49-72

Article title

Autobiografie: žánr a jeho hranice

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se věnuje teoretickému vymezení a definici žánru autobiografie, který tradičně stojí na pomezí mezi fikční a faktuální literaturou. Za výchozí si bere práci Philippa Lejeuna a jeho koncept tzv. autobiografického paktu, který blíže rozebírá. Postupně analyzuje jednotlivá kritéria, kterými Lejeue autobiografii vymezuje, a na příkladech z české i světové literatury ukazuje propustnost hranic mezi autobiografií a dalšími žánry. Na textu Gertrude Steinové Vlastní životopis Alice B. Toklasové jsou v závěru prezentovány možnosti experimentování s žánrovými konvencemi a důsledky, které z toho plynou pro literární teorii.
EN
This study presents a theoretical definition and delimitation of the autobiography genre, which traditionally lies on the borderline between fiction and non-fiction. the work of Philippe Lejeune and his concept of the „autobiographical pact“, which id analysed aďn detail is taken as the starting point. the individual criteria for autobiographies as defined by Lejeune are progressively examined and the permeability of the boundaries between autobiography and other generes is shown, based on examples from Czech and world literature. The opportunities to experiment with genre conventions and the consequences that ensue for literary theory are presented onm the basis of Gertrude Stein's Autobiography of Alice B. Toklas.

Year

Volume

63

Issue

1

Pages

49-72

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.3f87caba-e6dc-483b-a896-c96ae03128e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.