Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 6 | 502-515

Article title

The Mantegna Tarocchi and the View of the World in Northern Italy in the 15th Century

Authors

Content

Title variants

CS
Tzv. Mantegnův tarot a vize světa v 15. století v severní Itálii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The So-Called Mantegna Tarocchi is the name given to a set of fifty early Renaissance engravings that originated around the year 1465 in northern Italy. Two versions of the complete set were created by two different artists ten years apart and these are referred to separately as the E-series and the S-series. The term ‘Mantegna Tarrochi’ is today used purely out of convention, as is the word ‘tarot’. The idea for the series was probably devised by Nicholas of Cusa, Pope Pius II, and Cardinal Bessarion, who invented the game during the Council of Mantua (1459–1460). Nicholas of Cusa very like combined the ideas of Raymond Lull with a religious game. During the council they created a kind of instructional game that describes the world. With considerable exaggeration it could be said that they created a game about ‘The Government of the World’ as a new kind of Biblia pauperum. Both meant to provide illiterate persons with instruction in complicated cosmological subjects. The cards are hierarchically divided into sets of ten labelled with letters (E, D, C, B, A) and the complete set is numbered from 1 to 50. In reference to Lull’s ideas, it is possible to create various combinations of the cards in horizontal and vertical rows. Lull formulated the combinations in his Ars magna as a perfect philosophical language, which he used during his missionary work. Nicholas of Cusa was in a similar situation when he began dealing with the problem of Ottoman Turks in 1453. It was important to visually show all possible modes of Christian reality. Raymond Lull created a universal system that could be communicated from one language to another and would be intelligible even to the illiterate. An argument in support of the claim that the cards reflect the influence of Raymond Lull and incorporate his combinatory methods towards a didactic function and as an instrument of faith is that a variation on the Mantegna Tarocchi made its way into another game called Laberinto (ca. 1610–1616, Andrea Ghisi). The Mantegna Tarocchi are part secular card game (Laberinto) and part a depiction of the world as God’s creation.
CS
Tarotové karty řečené Mantegnovy jsou souborem padesáti raně renesančních grafických listů z doby kolem roku 1465 z oblasti severní Itálie. Celý soubor vznikl ve dvou verzích, vytvořených odlišnými autory s odstupem jednoho desetiletí, a proto jsou rozlišovány jako E-řada a S-řada. Označení „Mantegnův tarot“ je dnes jen konvenční, stejně tak i označení „tarot“. Autory ideje souboru byli nejspíše Mikuláš Kusánský, Pius II. s kardinálem Bessarionem, kteří hru vymysleli během koncilu v Mantově (1459–1460). Kusánský pravděpodobně spojil myšlenky Raimunda Lulla s náboženskou hrou. Společně během koncilu vytvořili druh instruktivní hry, která vypovídá o světě. S velkou nadsázkou je možné říci, že vytvořili hru o řádu světa jako novou podobu Biblia pauperum. Obě mají za cíl poučit analfabety o komplikovaných kosmologických představách. Karty jsou hierarchicky rozděleny písmeny v dekádách (E, D, C, B, A) a čísly (1–50) v celém systému. V rámci Lullových myšlenek je možné vytvářet různé kombinace v horizontálních i vertikálních řadách. Kombinace Lullus formuloval v Ars magna jako systém dokonalého filosofického jazyka, kterým působil při své misijní činnosti. V podobné situaci se nacházel i Mikuláš Kusánský, když řešil tíživé problémy s osmanskými Turky od roku 1453. Bylo důležité názorně ukázat všechny možnosti nastavení křesťanské reality. Raimundus Lullus vytvořil univerzální systém, přenositelný z jednoho jazyka do jiného a srozumitelný i analfabetům. Argumentem k podpoře Lullova vlivu, včlenění umění kombinatoriky do karet jako učebního systému a zároveň nástroje víry, je mutace Mantegnových tarotů do části hry Laberinto (ca. 1610–1616, Andrea Ghisi). Mantegnův tarot balancuje mezi světskou karetní hrou (Laberinto) a zobrazením světa jako výtvoru Boha.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

6

Pages

502-515

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4050f3f2-60fc-48fb-9cb3-b3142849ee17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.