Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2022 | 70 | 1 | 2-18

Article title

‘dem heylighen Cruse to Werle…’: the architectural presentation of civic relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 - ca. 1430

Content

Title variants

"dem heylighen Cruse to Werle…": architektonická prezentace relikvií na vestfálské Hellweg mezi lety 1370-1430

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
My article explores the microarchitectural stagemanagement of civic relics, so-called Heiltum, in late medieval Westphalia, especially along the Hellweg, an ancient important trade and pilgrimage route that ultimately connected the Lower Rhine with the Middle Elbe River. The three principal cities that I am concerned with are, firstly the Imperial Free City of Dortmund, which boasted the relics of St Reinoldus, and for which it fashioned a three-spired relic shrine inspired by contemporary high-end tombs and reliquaries during the 1370s; secondly, Werl, which followed, but also responded to, Dortmund’s example with its own ciboriform relic house for a venerable crucifix in the last decade of the fourteenth century; and thirdly, Unna, where a turriform relic shrine partially inspired by Cologne Cathedral’s Plan F was erected during the 1420s. While these shrines and their sacred contents might have attracted one or the other pilgrim, they primarily functioned as repositories and stages of civic pride, rights, privileges, and memoria, and need to be understood as sites of intense urban competition and as statements of emancipation from the influence of the largest non-civic power-brokers in the region, the archbishops of Cologne and the Counts of Mark.
CS
Článek se zabývá inscenováním relikvií (tzv. Heiltum) v drobné architektuře v městském prostředí pozdně středověkého Vestfálska, především na významné, prastaré obchodní a poutní trase nazývané Hellweg a spojující dolní Porýní se středním tokem Labe. Zabývám se v něm třemi význačnými městy, nejprve svobodným říšským městem Dortmund, které se pyšnilo relikviemi svatého Reinolda a v sedmdesátých letech 13. století pro ně zbudovalo třívěžový relikviář inspirovaný soudobými luxusními náhrobky a relikviáři. Poté se věnuji městu Werl, jež následovalo příklad Dortmundu a zároveň na něj reagovalo, když v posledním desetiletí 14. století vystavělo vlastní ciboriový relikviář pro posvátný krucifix. Nakonec uvádím město Unna, kde byl ve dvacátých letech 14. století postaven věžový relikviář částečně inspirovaný nákresem F pro dóm v Kolíně nad Rýnem. Přestože tyto relikviáře a jejich posvátný obsah přilákaly některé poutníky, sloužily především jako pokladnice a scéna pro lokální patriotismus a demonstraci městských práv, privilegií a pamětihodností. Je třeba chápat je jako projevy intenzivního soupeření mezi městy a jako potvrzení, že se emancipovala od vlivu nejvýznamnějších mocenských hráčů v této oblasti, arcibiskupů z Kolína nad Rýnem a hrabat z Marky.

Keywords

Journal

Year

Volume

70

Issue

1

Pages

2-18

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4083973f-56a9-407e-80a8-a25eface1e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.