Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 1(2) | 87-95

Article title

(A)kulturowe i (a)kulturalne gry komunikacyjnojęzykowe we współczesnych tekstach reklam

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
(A)CULTURAL AND (NON)CULTURAL COMMUNICATIVE-LINGUISTIC GAMES IN ADVERTISING TODAY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the subject of some (popular) communicative-linguistic games in the context of broadly understood games 'in cultures', based on modern advertising texts broadcast by the media. The analytical material gathered consists of over four hundred advertisements from television, newspapers and the Internet. The problems presented in the article, which concern the mechanisms, methods and spheres of function of communicative-linguistic games within advertising texts, have been divided into two thematic blocks: 1) games 'in (a)cultures' on a communicative-linguistic basis (such as the use of semantic ambiguity of lexemes, verbal folklore, paronomasia and fetishism of cultural patterns); 2) games 'in (a)culture of language' (dissemination of language culture breaking the rules of linguistic political correctness).

Journal

Year

Issue

Pages

87-95

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Izabela Luc, Uniwersytet Slaski, Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43 - 400 Cieszyn, Poland

References

 • Benedict, R. (2005). Wzory kultury. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.
 • Bralczyk J. (1999). O językowych zwyczajach polskiej reklamy. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński.
 • Bralczyk, J. (2000). Język na sprzedaż, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta.
 • Grybosiowa, A. (2003). Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Jędrzejko, E. (1996). Elementy gry językowej w literackich nazwach własnych. W: M. Majtán, F. Ruščak (red.), 12. Slovenská onomastická konferencia a.6. Seminár „Onomastika a škola”, Prešov.
 • Jędrzejko, E. (1997). Strategie tekstotwórcze a gry językowe w literackich nazwach własnych. W: E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Gry w języku, literaturze i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kołodziej, J. (1993). Reklama: gra słowami. Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, nr 3–4.
 • Lewandowska-Tarasiuk, E. (2005). W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Lewicki, A.M., (1996). Styl oficjalny i styl potoczny w reklamie. W: J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie współczesnej polszczyzny. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Łuc, I., Bortliczek, M. (2008). Reklama jako nośnik treści (a)kulturowych i (a)kulturalnych. W: K. Olbrycht, J. Skutnik, E. Konieczna (red.), Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”.
 • Monet, D. (1999). Multimedia, Katowice: Wydawnictwo DOMINO.
 • Sapir, E. (1978). Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Sawicka, G. (1994). Narodziny nowego stylu. W: S. Gajda, Z. Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Strinati, D. (1998). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Szczęsna, E. (2001). Poetyka reklamy, Warszawa: PWN.
 • Wojtak, M. (2000). Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatywnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin: Sectio FF, Philologiae, vol. XVIII.
 • Wolańska, E. (Red.). (2007). Polszczyzna publiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
 • Zimny R. (1996). Niektóre cechy składni współczesnego sloganu reklamowego. Język Polski, LXXVI, z. 2–3.
 • Zimny, R. (2008). Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101131

YADDA identifier

bwmeta1.element.40c65dd6-1247-39db-9822-392a01762a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.