PL EN


2017 | 156 | 12 | 1043-1059
Article title

Prosincová ústava v kontextu diachronní komparatistiky

Authors
Content
Title variants
EN
The December constitution in the context of diachronic comparativism
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Prosincová ústava z roku 1867 je dodnes nejdéle platnou ústavou působící na našem území. Formovala zkušenosti tvůrců i realizátorů ústavní listiny z roku 1920, jež byla vzorovým dokumentem pro současnou Ústavu ČR. V článku je nejdříve představena podstata historické komparatistiky a jsou nastíněny možnosti jejího využití. Dále je poukázáno na její význam v české konstitucionalistice, zvláště kvůli roli ústavní listiny z roku 1920. V další části článku jsou načrtnuty základní shody a rozdíly v podobě a povaze ústav z let 1867 a 1992. Závěr patří „případové studii“, která ukazuje vliv litery a praxe prosincové ústavy na strukturu parlamentu a zákonodárnou delegaci.
EN
From all the constitutions in effect in the territory of today’s Czech Republic, no one was in force longer than the December Constitution of 1867. It formed the experience of the creators and implementers of the Constitution of 1920, which served as a model for the current Constitution of the Czech Republic from 1992. The article firstly introduces the essence of historical comparative law and outlines the possibilities of its use. Further, it points out its importance in Czech constitutionalism, especially due to the role of the Constitution of 1920. The rest of the article outlines the basic consistencies and differences in the form and nature of the constitutions from 1867 and 1992. In the conclusion, we find a “case study” demonstrating the influence of the wording and practice of the December Constitution on the structure of Parliament and the delegation of legislative power.
Contributors
author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.40ff156b-baae-44fd-bcd9-a4efa6ce863d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.