Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 10 | 765-782

Article title

Život po smrti - jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv:

Authors

Content

Title variants

EN
Life after death - how long? Postmortem restriction of subjective rights:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Existují subjektivní práva člověka, jež nejsou předmětem dědictví, ale některá práva jsou časově omezena v zájmu účinné ochrany osobnostních práv. Totéž platí i pro posmrtné právo na užívání jména a osobních dat. Tento článek analyzuje podrobným způsobem taková omezení subjektivních práv po smrti člověka se zvláštním důrazem na genetickou a digitální výbavu zemřelého.
EN
As far as individual’s rights are inheritable, its freedom of will goes beyond its death. For a limited time that may be mandated in the interest of an effective life-time protection of its personality rights. The same applies to the post mortem right to the use of its name and to data protection. This contribution analyzes in detail the post mortem limitations of subjective rights with special regard to the genetic and digital estate of the deceased.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.422a9d09-7bbc-4fd4-8edb-fdb0e4b8ad4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.