Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 177-185

Article title

THE USEFULNESS OF THE SITUATED LEARNING THEORY IN ANALYZING EDUCATIONAL BIOGRAPHY OF AN ADULT

Title variants

PL
Przydatność teorii uczenia się sytuacyjnego w analizowaniu biografii edukacyjnej człowieka dorosłego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the usefulness of the theory of situated learning in biographical research. The authoress presents the theory of situated learning as a key to analyze the educational biographies of adults. The aim of the paper is to explain the terms - critical event and educational biography; to present the theory of situated learning and its usefulness in analyzing critical events and running the biographical research. The authoress analyses the terminology definitions of critical events.She gives examples of events which seem to be important in an adult's life and generate the developmental change. Next, she describes the educational biography. The educational biography helps the adults to recognize how their previous experience and knowledge have influenced their new learning. It allows them to discover social and interpersonal impacts on their life and their educational activity. The third part of the article is devoted to the theory of situated learning and its usefulness in biographical research. The theory of situated learning can be useful in developing the ability to learn, understand and describe the position of learning in one's biography. The analysis of educational biographies of adults reveals that in fact people learn from life, everyday contacts with others and daily routines.

Year

Volume

8

Pages

177-185

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • K. Druczak, Dolnoslaska Szkola Wyzsza Edukacji TWP we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, Zaklad Pedagogiki Spolecznej i Poradoznawstwa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland

References

 • Alheit P., „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2002, nr 2.
 • Czerniawska O., Biografie edukacyjne i ich zastosowanie w kształceniu andragogicznym, „Rocznik Andragogiczny” 1997/1998, Toruń 1999.
 • Dominicé P., Historia życia jako proces kształcenia, [w:] Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, Materiały do studiowania, red. H. Skłodowski, t. 2, Łódź 1999.
 • Dominicé P., Historia życia jako proces kształcenia, Łódź 1994.
 • Dominicé P., Learning from our lives. Using Educational Biographies with Adults, słowo wstępne Alan B. Knox, San Francisco 2000.
 • Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Łódź 2006.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Hermans H.J.M., Hermans E., Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii, Warszawa 2000.
 • Lave J., Wegner E., Situated learning. Ligitimate peripheral participation, Cambridge 2003.
 • Malewski M., W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2006, nr 2.
 • Pietrasiński Z., Rozwój ludzi dorosłych, Warszawa 1990.
 • Przetacznik-Gierowska M., Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka, [w:] Chowanna, t. 1, Katowice 1995.
 • Reffat R.M., Gero J.S., Learning abort shape semantics: a situated learning paproch, in. T. Sasada, S. Yamaguchi, M. Morozumi, a. Kaga and R. Homma (eds), CAADRIA’98, CAADRIA, Kumamoto, Japan, s. 2; http://faculty.kfupm.edu.sa.
 • Sęk H., Procesy twórczego zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowymi a zdrowie psychiczne, [w:] Twórczość i kompetencje a zdrowie psychiczne, red. H. Sęk, Poznań 1991.
 • Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa 2003.
 • Teusz G., Młodzież studencka wobec krytycznych wydarzeń życiowych, [w:] Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji, red. M. Piorunek, Poznań 2004.
 • Teusz G., Narracja (ucodzienniona). Krytyczne wydarzenia życiowe jako naturalne eksperymenty rozwoju, "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja", Numer Specjalny, Wrocław 2003.
 • Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, Warszawa 1996.
 • West L., Obszary sporu: badania nad edukacją i całożyciowym uczeniem się w Wielkiej Brytanii, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2003, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835769

YADDA identifier

bwmeta1.element.42c6a864-5167-3b29-8263-6f053a730d85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.