Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 3 | 1-9

Article title

Dotazník Expressions of Spirituality Inventory (ESI) jako metoda měření spirituality

Authors

Content

Title variants

EN
Expressions of Spirituality Inventory (ESI) as the method of measuring spirituality

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem našeho výzkumu1 bylo vyzkoušet českou verzi dotazníku ESI na české populaci. Dotazník Expressions of Spirituality Inventory (ESI), který v roce 2000 vytvořil D. A. MacDonald se skládá z 32 položek a 5 škál  škála kognitivní orientace na spiritualitu COS, zkušenostně-fenomenologická dimenze EPD, dimenze existenciální pohody EWB, dimenze paranormálního přesvědčení PAR a dimenze religiozity REL. Bylo zjištěno, že náboženské přesvědčení je proměnná, která nejsilněji pozitivně koreluje se škálami dotazníku ESI. Prokázali jsme dobré parametry dotazníku ESI pro výzkum na české populaci.
EN
The aim of our research was to test the Czech version of the questionnaire ESI on Czech population. Expressions of Spirituality Inventory (ESI) created by DA MacDonald in 2000 consist of 32 items and 5 scales. These scales are: a range of cognitive orientation to spirituality COS, experiential-phenomenological dimension EPD, existential dimension – well-being EWB, dimension of paranormal beliefs PAR and dimensions of religiosity REL. It has been found that religion belief is the factor that has the strongest correlation with dimensions of ESI inventory. We proofed that ESI has good parameters for the research on the Czech population.

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

1-9

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.43338678-8a3d-486a-95eb-b456c1ab637e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.