Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 2 | 33-58

Article title

Dramatik a jeho soubor : dvě a půl sondy do české amatérské dramatiky po roce 2000 s pokusem o zobecňující úvod

Content

Title variants

EN
Playwright and his group : Two insights into Czech non-professional drama after 2000 and a half (plus an attempt at a general introduction)

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Přítomná studie se věnuje dílu tří výrazných amatérských dramatiků, jejich tvorbě po roce 2000 a jejich domovským souborům. Jde o Kazimíra Lupince (občanským jménem Jana Červeného) a soubor V.A.D. Kladno, Petra Macháčka a pražské Divadlo Kámen a Josefa Tejkla a soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí. V případě Lupince a Macháčka studie nabízí pokus o celistvé postižení jejich autorského typu, v Tejklově případě spíše zkoumá specifika, výhody a omezení ve vztahu amatérského dramatika a souboru, s nímž stabilně spolupracuje. Na toto téma studie předkládá také několik zobecňujících úvah. „Případovým studiím“, věnovaným jednotlivým autorům, předchází obsáhlý úvod, který líčí obecnější kontexty české amatérské dramatiky po roce 2000 a jistou paradoxnost její odborné a kritické recepce.
EN
The present paper deals with work of three outstanding non-professional playwrights active after 2000, and their home theatre groups: Kazimír Lupinec (real name Jan Červený) and his group V.A.D. Kladno; Petr Macháček and Divadlo Kámen, Prague; and Josef Tejkl and Černí šviháci, Kostelec nad Orlicí. The aim of the study, in case of Lupinec and Macháček, was to cover all aspects of their theatre work, while in case of Josef Tejkl the stress is laid on the dynamic relationship between the author and his group, and the advantages and disadvantages of their tight collaboration. Some general observations on this issue are made towards the end of the paper, while at the start an overall introduction to the context of Czech nonprofessional theatre after 2000 is given, stressing the somewhat paradoxical nature of its theoretical and critical reflection.

Contributors

  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.43fa55bc-2fff-4b7c-9c48-4704bcb1a213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.