Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 65 | 1 | 90-107

Article title

Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti?

Content

Title variants

EN
The implied child reader as a key to children's literature?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Literatura pro děti je v českém literárněvědném prostředí tradičně definována na základě intendovaného dětského čtenáře. Tento přístup ovšem nemůže zahrnout poměrně široké pole tzv. neintencionální dětské literatury a velkou nevýhodu pojmu intendovaného čtenáře představuje také jeho významová vágnost. Jednu z alternativ, jak k definici literatury pro děti přistoupit, nabízí pojem dětského implicitního čtenáře, který byl poprvé důkladněji popsán a aplikován Aidanem Chambersem. Předkládaný článek analyzuje Chambersovo užívání pojmu dětského implicitního čtenáře tak, že se navrací k iserovským kořenům pojmu a následně zvažuje pozitiva i negativa této alternativy.
EN
In the Czech literary studies environment, children's literature is traditionally defined on the basis of the intended child reader. However, this approach cannot include the fairly broad field of "unintentional children's literature", while another great disadvantage of the term "intended reader" is its semantic vagueness. An alternative way to approach the definition of children's literature is offered by the term "implied child reader", which was first systematically described and applied by Aidan Chambers. The present article analyses Chambers' use of the term "implied child reader" by going back to the Iserian roots of this term, and it subsequently considers the pros and cons of this alternative.

Year

Volume

65

Issue

1

Pages

90-107

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.442daa6f-de57-485f-b82f-f96d406ecd04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.