PL EN


2017 | 65 | 1 | 90-107
Article title

Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti?

Content
Title variants
EN
The implied child reader as a key to children's literature?
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
In the Czech literary studies environment, children's literature is traditionally defined on the basis of the intended child reader. However, this approach cannot include the fairly broad field of "unintentional children's literature", while another great disadvantage of the term "intended reader" is its semantic vagueness. An alternative way to approach the definition of children's literature is offered by the term "implied child reader", which was first systematically described and applied by Aidan Chambers. The present article analyses Chambers' use of the term "implied child reader" by going back to the Iserian roots of this term, and it subsequently considers the pros and cons of this alternative.
CS
Literatura pro děti je v českém literárněvědném prostředí tradičně definována na základě intendovaného dětského čtenáře. Tento přístup ovšem nemůže zahrnout poměrně široké pole tzv. neintencionální dětské literatury a velkou nevýhodu pojmu intendovaného čtenáře představuje také jeho významová vágnost. Jednu z alternativ, jak k definici literatury pro děti přistoupit, nabízí pojem dětského implicitního čtenáře, který byl poprvé důkladněji popsán a aplikován Aidanem Chambersem. Předkládaný článek analyzuje Chambersovo užívání pojmu dětského implicitního čtenáře tak, že se navrací k iserovským kořenům pojmu a následně zvažuje pozitiva i negativa této alternativy.
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.442daa6f-de57-485f-b82f-f96d406ecd04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.