Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 5 | 454-468

Article title

Mezinárodní právo správní. Skica právní disciplíny

Content

Title variants

EN
Administrative international law. A sketch of a legal discipline

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Mezinárodní právo soukromé jako specifická disciplína práva soukromého je naší akademii důvěrně známé. Věnuje se otázce, jak má tuzemská právní úprava nakládat s cizím prvkem ve vztazích soukromého práva. Naproti tomu akademický zájem o problematiku nakládání s cizím prvkem ve vztazích práva správního doposud u nás nevykrystalizoval v etablování autonomní právní disciplíny. V zahraničí je přitom konceptualizace mezinárodního práva správního již desetiletí předmětem intenzivního zájmu právní akademie. Tento příspěvek má za cíl tuto specifickou oblast práva, její vztah k jiným právním odvětvím a předmět jejího zájmu představit tuzemskému odbornému auditoriu.
EN
Private international law as a specific and autonomous discipline has been well known to our legal scholarship. It deals with the question of treatment of those relations of private law, where a certain foreign element appears. On the contrary, our domestic legal scholarship hasn’t paid so far any considerable attention to those relations of administrative law, where a similar foreign element uses to appear. This is in a strict contrast with the fact, that foreign legal scholarship has been discussing emergence of a special branch of public law – administrative international law – for several decades. This article aims to present this special discipline of law to the domestic auditorium.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.44445c83-9e2e-43d3-80fc-f8022916c99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.