Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 1 | 85-93

Article title

Jan Palach Square - urbanonym as a symbol of public protest

Content

Title variants

CS
Náměstí Jana Palacha - urbanonymum jako symbol lidového protestu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article is concerned with a specific example of a public place being spontaneously renamed, a seemingly one-of-a-kind example in the history of Prague public place naming. In early 1969, the urban toponymy of Prague experienced a moment the citizens took an active part in creating a name for a public space. Individuals as well as groups put forth effort with the objective to ensure the set of Prague place names included Jan Palach, who had sacrificed his life in protest against the occupation of former Czechoslovakia by Warsaw Pact forces in 1968. This article seeks to analyze archived documents (preserved requests, petitions, and municipal authorities meeting minutes) based on which the incentives and the argumentation used in the requests as well as the reactions from the municipal authorities are described.
CS
Článek se zabývá jedním konkrétním dokladem fenoménu spontánního přejmenování městského prostoru, a to dokladem, který nemá v dějinách pojmenovávání pražských veřejných míst obdoby. V první polovině roku 1969 zažila pražská urbanonymie moment aktivní účasti obyvatel města při vzniku názvu veřejného prostranství, když se do ní obyvatelé (jednotlivci i celé skupiny) pokoušeli prosadit jméno studenta Jana Palacha, jenž obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v roce 1968. Tento příspěvek analyzuje archivní materiály (dochované žádosti a petice i zápisy z jednání městských orgánů), na jejichž základě sleduje argumentaci použitou v návrzích a na druhé straně pak reakci městské samosprávy.

Journal

Year

Volume

60

Issue

1

Pages

85-93

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.44d78bc8-a4f4-4e1d-953d-73b351a666a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.