Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 4 | 65-75

Article title

Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností - přehled poznatků

Content

Title variants

EN
Early literacy intervention - review of research evidence

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek podává stručný přehled poznatků z oblasti tvorby a implementace cílených intervenčních programů pro podporu vývoje počátečního čtení a psaní. Zaměřuje se na identifikaci přínosů těchto intervenčních programů a to pohledem nejvýznamnějších výzkumných projektů realizovaných v evropských zemích. Ukazuje problematiku intervencí v oblasti vývoje předpokladů pro rozvoj čtení a psaní jako v českém prostředí opomíjenou a málo studovanou problematiku. Upozorňuje rovněž na potřebu tvorby nových intervenčních programů tohoto druhu i na potřebu realizace výzkumů jejich efektivity v českém prostředí.
EN
This study aims to provide a short but compact review on the content and implementation of procedures of early literacy intervention programmes. The study reports the most influential research studies conducted in European countries throughout the last twenty years and summarises their results. Attention is also paid to the situation in the Czech (and Slovak) literature ‒ the study amplifies the need to conduct more research on literacy related intervention programs in the Czech Republic.

Year

Volume

10

Issue

4

Pages

65-75

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.45561e32-8bb1-4667-ace0-ac506c800abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.