PL EN


2010 | 7 | 2 | 241-255
Article title

O pokroku a víře v pokrok : sebekritický autorský dovětek

Content
Title variants
EN
On progress and faith in progress : a self-critical author‘s postscript
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Ve druhém čísle časopisu Dějiny - teorie - kritika z roku 2009 se na stránkách 253-355 objevily články, v nichž autoři kriticky komentovali knihu Víra v pokrok - dějiny jedné evropské ideje. Její autor, Bedřich Loewenstein, odpovídá na podněty z debaty nad textem, stejně jako na kritické připomínky k německému vydání své práce.
EN
Articles appear on pp. 253-355 of the Dějiny - teorie - kritika 6/2009 journal, in which the authors comment critically on Faith in Progress - History of a European Idea. A paper by Bedřich Loewenstein, the author of this book, responds to the points raised in this debate on his text, as well as dealing with critical observations on the German edition of his work.
Keywords
CS
EN
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
241-255
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.4638f97c-407e-46de-b1c5-43c1ce5c93aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.