Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 7 | 2 | 241-255

Article title

O pokroku a víře v pokrok : sebekritický autorský dovětek

Content

Title variants

EN
On progress and faith in progress : a self-critical author‘s postscript

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Ve druhém čísle časopisu Dějiny - teorie - kritika z roku 2009 se na stránkách 253-355 objevily články, v nichž autoři kriticky komentovali knihu Víra v pokrok - dějiny jedné evropské ideje. Její autor, Bedřich Loewenstein, odpovídá na podněty z debaty nad textem, stejně jako na kritické připomínky k německému vydání své práce.
EN
Articles appear on pp. 253-355 of the Dějiny - teorie - kritika 6/2009 journal, in which the authors comment critically on Faith in Progress - History of a European Idea. A paper by Bedřich Loewenstein, the author of this book, responds to the points raised in this debate on his text, as well as dealing with critical observations on the German edition of his work.

Keywords

CS
EN

Discipline

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

241-255

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4638f97c-407e-46de-b1c5-43c1ce5c93aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.