Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 4 | 436-453

Article title

An inconspicuous relative of the Speciálník Codex. On the dating and structure of the manuscript CZ–Pu VI C 20a:

Content

Title variants

CS
Nenápadný příbuzný Kodexu Speciálník. K dataci a struktuře rukopisu CZ–Pu VI C 20a:

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The music manuscript CZ–Pu VI C 20a, known as Racek’s collection (after the Czech humanist Jan Racek z Chotěřiny/Johannes Rodericus a Chotěřina), belongs to the main corpus of Bohemian Utraquist sources. It contains a miscellaneous selection of plainchant, cantiones, and polyphony, but precise dating of this source is still lacking. This study presents new findings based on a codicological analysis of the manuscript. The dating of the paper points to four principal stages in the creation CZ–Pu VI C 20a: ca. 1450 (XV), ca. 1460 (VII–X), after 1490 – ca. 1510 (II, IX, XIII–XIV) and ca. 1520 – 1530s (I, III–VI, with later additions up to ca. 1550). The third chronological layer of the manuscript is contemporary with gatherings in the Speciálník Codex (CZ–HKm II A 7) written by the scribe B in the 1490s. Both manuscripts share twelve compositions as well as the same layout and a specific style of black and white initials. The collection was most likely connected with the school at the church of St Nicholas in the Lesser Town of Prague. This hypothesis is supported not only by the local context of some compositions shared with the Speciálník Codex – Patrem malostranské (Lesser Town Patrem) and Patrem Motyčkovo (Motyčka’s Patrem) – but also by the close connection between the probable last scribe of CZ–Pu VI C 20a and Jan Racek. Racek was employed as a school rector in 1540 and served as a city scribe in the Lesser Town from 1542. The manuscript, known to scholars already in the nineteenth century but neglected in research, is an important source for understanding the musical culture of the Bohemian lands in the period between ca. 1450 and 1550.
CS
Hudební rukopis CZ–Pu VI C 20a náleží k hlavnímu korpusu pramenů utrakvistického původu a je znám také jako tzv. Rackův sborník (podle českého humanisty Jana Racka z Chotěřiny). Obsahuje různorodý výběr chorálních zpěvů, písní (cantiones) a vícehlasých skladeb, přesná doba vzniku pramene dosud nebyla známá. Tato studie představuje nová zjištění založená na kodikologické analýze rukopisu. Datování papíru odhalilo čtyři hlavní etapy, ve kterých CZ–Pu VI C 20a vznikal: kolem roku 1450 (XV), kolem roku 1460 (VII–X), po roce 1490 – kolem roku 1510 (II, IX, XIII–XIV) a kolem roku 1520 – 30. léta 16. století (I, III–VI, s pozdějšími dodatky až do doby kolem roku 1550). Třetí chronologická vrstva je současná se složkami Kodexu Speciálník (CZ–HKm II A 7), které opisoval písař B v 90. letech 15. století. V obou rukopisech se nachází dvanáct shodných skladeb, oba dále sdílejí stejný vizuální styl zápisu vícehlasé hudby a ojedinělé černobílé iniciály. Sborník CZ–Pu VI C 20a pravděpodobně souvisel s činností školy u kostela sv. Mikuláše na pražské Malé Straně. Tuto hypotézu podporují nejen lokální kontext některých skladeb dochovaných v obou rukopisech – Patrem malostranské a Patrem Motyčkovo – ale též blízké vazby pravděpodobně posledního písaře rukopisu k Janu Rackovi. Ten působil jako rektor malostranské školy kolem roku 1540 a od roku 1542 je doložen jako městský písař. Rukopis, který byl znám odborné veřejnosti již od 19. století, ale který dosud unikal pozornosti muzikologického výzkumu, je důležitým pramenem pro pochopení hudební kultury českých zemí v období zhruba mezi lety 1450 a 1550.

Year

Volume

57

Issue

4

Pages

436-453

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.463da3c3-1a72-4d7a-8404-966b6142c8a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.