Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 1 | 18-31

Article title

Hrozí smrt soukromého práva?

Content

Title variants

EN
Is the existence of private law threatened?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jádrem úvahy v tomto článku jsou především systémové otázky soukromého práva a jeho schopnost čelit zásahům do jeho koherence. Autoři věnují pozornost významným rizikovým faktorům historické, doktrinální povahy i faktorům vyplývajícím ze současného praktického vývoje (soukromým) právem regulované reality i odpovídajícího vývoje samotného práva. Řešení vidí v návratu ke specifikaci kritéria vyjadřujícího podstatu a funkční potenciál základních typových přístupů k právní regulaci.
EN
The submitted paper focuses mainly on the questions of the system of private law and on its ability to resist the infringement of its coherence. The authors pay their attention to the significant risks of its historical and doctrinal nature and also to the risk arising from the contemporary developments not only in practice but also (regulated by private law) with the corresponding development of law itself. The solution can be seen in the return to the discussion about the criterions distinguishing between private and public law and expressing both the nature and functional potential of types of the approaches to the legal regulation.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.46bf8f7c-facb-452c-bd5d-a4c9a0d39086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.