Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 5 | 2 | 1-22

Article title

Przestrzen, cialo, ego: linie dzialania grup turystycznych (komunikat z badan.

Authors

Content

Title variants

EN
SPACE, BODY, EGO: LINES OF ACTIVITY OF 'TOURIST TEAMS'.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper presents the results of empirical study on interactions between people involved in tourism. The paper adresses one of the most important condition those interactions: experience of 'tourist teams'. Using the grounded theory methodology, the lines of activity of 'tourist teams' and four basic strategies underpinning them are distinguished. These strategies are: an 'assimilation' of resources rendered-accessible-space by 'trying on', an interpretation by 'body-operation' and using a 'new' context for interpreting an 'old' one. The fourth strategy, relatively independent of rendered-accessible-space is a 'fun'. The paper addresses some consequences of lines of activity established by 'tourist teams' for identities of the team's members.

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

1-22

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Marek Gorzko, Wydzial Humanistyczny, Instytut Socjologii, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin, Poland

References

 • Bokszański, Zbigniew. 2006, Tożsamości zbiorowe, Warszawa, PWN.
 • Charmaz, Kathy. 2006, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London-Thousand Oaks-New Dehli, Sage.
 • Glaser Barney. 1978, Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, The Sociology Press.
 • Glaser Barney. G. Strauss Anselm. L. 1967, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago, Adline.
 • Gorzko, Marek. 2005, „Rodzinna Atmosfera” i „Uprzejma Obsługa”. W stronę substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego – komunikat z badań.. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom I, Numer 1. Pobrany XII 2005 r. (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php)
 • Gorzko, Marek. 2007, Enklawa w codzienności: doświadczenie turystyczne i problem partycypacji: komunikat z badań, w: L. Gołdyka, (red.) Enklawy życia społecznego, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gorzko Marek. 2008, Procedury i emergencja: O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Goffman, Erving. 2006, Rytuał interakcyjny, Warszawa, PWN.
 • Konecki, Krzysztof.T. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana, Warszawa, PWN.
 • Oyster, Carol. K. 2002, Grupy, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Podemski, Krzysztof. 2005, Socjologia podróży, Poznań, WN UAM
 • Rancew-Sikora, Dorota. 2007, „Wakacje nad morzem, sprzedam” – kilka uwag o specyfice gospodarowania i konsumowania w kurorcie nadbałtycki na przykładzie Władysławowa, w: J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka (red.) Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Tychy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Simmel, Georg. 1975, Socjologia, Warszawa, PWN.
 • Strauss, Anselm.L. 1987, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press.
 • Strauss, Anselm.L., Corbin J. 1990, Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park-London-New Dehli, Sage.
 • Turner, Victor. 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Urry, John. 2007, Spojrzenie turysty, Warszawa, PWN.
 • Winiarski Ryszrd., Zdebski Janusz. 2008, Psychologia turystyki, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10172

YADDA identifier

bwmeta1.element.4713e2b7-b5dc-3777-8c0e-5d23e10fc642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.