Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(72) | 55-62

Article title

DIVERSITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IMPROVEMENT

Content

Title variants

PL
Zarzadzanie róznorodnoscia jako element doskonalenia zarzadzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym spoleczenstwie

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska diversity management i poznanie jego aspektów funkcjonujących w nowoczesnych organizacjach. Umiejętność i skuteczność zarządzania różnorodnością oraz to, jakie wprowadza zmiany w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstwa, mogą decydować o zdolnościach adaptacyjnych organizacji. Co więcej, wpływają na sukces przedsiębiorstwa pod względem nie tylko ekonomicznym, ale również socjologicznym – rozumianym jako efekt owocnej współpracy i satysfakcjonujących relacji między członkami „załogi” w przedsiębiorstwie. Istotne jest poznanie nie tylko zysków, jakie osiąga przedsiębiorstwo, decydując się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania, ale także przyjrzenie się korzyściom, jakie odnosi z tego tytułu jednostka uczestnicząca w tym procesie. Możliwe strategie, jakie podejmują menedżerowie stosujący politykę diversity management, oraz przykłady współcześnie działających, dobrze prosperujących i rozwijających się firm, które wdrożyły ten model zarządzania, posłużą jako argumenty na rzecz wprowadzenia wciąż mało rozpowszechnionego w Polsce opisywanego modelu zarządzania.
EN
The intention of this study is to present the phenomenon of diversity management as well as to learn its aspects as they function in modern organizations, using five prosperous and developing, contemporary companies as examples that have implemented this model of management. Title: Diversity Management as an Element of Human Resource Management Improvement.

Year

Issue

Pages

55-62

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2010-02-15

Contributors

  • Magdalena Sygula, c/o Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, ul. Golebia 24, 31-007 Kraków, Poland

References

  • Nowak S., (1985), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  • [http://www.witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdfhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  • [http://www.genderindex.pl/downloads/zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf]
  • [http://www.adecco.pl/channels/adecconewvi_pl/home/home1.asp]
  • [http://www.deutsche-bank-pbc.pl/]
  • [http://www.pg.com/pl_PL/news.shtml]
  • [http://www.kariera.com.pl/index.php?gm=4&wi=450&st=1]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA076911

YADDA identifier

bwmeta1.element.4736e20c-0996-389f-ab8e-008bd74e5be9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.