PL EN


2010 | 1(72) | 55-62
Article title

DIVERSITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IMPROVEMENT

Content
Title variants
PL
Zarzadzanie róznorodnoscia jako element doskonalenia zarzadzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym spoleczenstwie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska diversity management i poznanie jego aspektów funkcjonujących w nowoczesnych organizacjach. Umiejętność i skuteczność zarządzania różnorodnością oraz to, jakie wprowadza zmiany w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstwa, mogą decydować o zdolnościach adaptacyjnych organizacji. Co więcej, wpływają na sukces przedsiębiorstwa pod względem nie tylko ekonomicznym, ale również socjologicznym – rozumianym jako efekt owocnej współpracy i satysfakcjonujących relacji między członkami „załogi” w przedsiębiorstwie. Istotne jest poznanie nie tylko zysków, jakie osiąga przedsiębiorstwo, decydując się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania, ale także przyjrzenie się korzyściom, jakie odnosi z tego tytułu jednostka uczestnicząca w tym procesie. Możliwe strategie, jakie podejmują menedżerowie stosujący politykę diversity management, oraz przykłady współcześnie działających, dobrze prosperujących i rozwijających się firm, które wdrożyły ten model zarządzania, posłużą jako argumenty na rzecz wprowadzenia wciąż mało rozpowszechnionego w Polsce opisywanego modelu zarządzania.
EN
The intention of this study is to present the phenomenon of diversity management as well as to learn its aspects as they function in modern organizations, using five prosperous and developing, contemporary companies as examples that have implemented this model of management. Title: Diversity Management as an Element of Human Resource Management Improvement.
Year
Issue
Pages
55-62
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-02-15
Contributors
  • Magdalena Sygula, c/o Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, ul. Golebia 24, 31-007 Kraków, Poland
References
  • Nowak S., (1985), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  • [http://www.witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdfhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  • [http://www.genderindex.pl/downloads/zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf]
  • [http://www.adecco.pl/channels/adecconewvi_pl/home/home1.asp]
  • [http://www.deutsche-bank-pbc.pl/]
  • [http://www.pg.com/pl_PL/news.shtml]
  • [http://www.kariera.com.pl/index.php?gm=4&wi=450&st=1]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA076911
YADDA identifier
bwmeta1.element.4736e20c-0996-389f-ab8e-008bd74e5be9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.