Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 4 | 562-566

Article title

“So you want to write a gugue?” in post-Rudolphine times, or Michael Maier’s warning to musicians in Atalanta fugiens (1617):

Authors

Content

Title variants

CS
"Tak Vy chcete napsat fugu?" v porudolfinské době neboli varování Michaela Maiera hudebníkům ve sbírce Atalanta fugiens (1617):

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In Michael Maier’s celebrated book of alchemical emblems, Atalanta fugiens, each one of the fifty emblems is associated with a musical fugue. The race between Atalanta and her lover Hippomenes, the victory of Hippomenes thanks to three golden apples provided by the goddess Venus, the punishment of the two lovers by the same Venus… are episodes of a narrative which seems omnipresent in each fugue, the three parts of which are named “Atalanta”, “Hippomenes” and “apples”. It has been, however, seldom remarked that the symbolic reading of the Greek myth, on the model of an “ascension, misconduct and fall” progression, enters into dissonance with the alchemical interpretation of the same narrative given by the author himself, conceived this time on the basis of a dynamics of “heat” leading to red incandescence and to the most successful completion of an alchemical experiment. The consequences of this dissonance between a moral and a performative interpretation can prove fruitful when applied to an actual musical rendition of the fugues, calling for a renewed approach to the book by musicians.
CS
Ve slavné knize alchymických symbolů od Michaela Maiera, Atalanta fugiens, je každý z padesáti symbolů přiřazen k nějaké hudební fuze. Atalantin závod s jejím milencem Hippomenem, Hippomenovo vítězství díky třem zlatým jablkům od bohyně Venuše, a Venušino potrestání obou milenců – jednotlivé epizody známého příběhu se promítají do každé z třídílných fug, jejichž části jsou pojmenované „Atalanta“, „Hippomenes“ a „jablka“. Jen málokde ovšem najdeme poukaz na to, že symbolická interpretace řeckého mýtu prostřednictvím posloupnosti „vzestup – selhání – pád“ neodpovídá alchymickému výkladu daného příběhu, jak ho podává sám autor, který v něm vychází z „horké“ dynamiky, jejímž produktem je rudé vyzařování a výsledné zdárné dokončení alchymického experimentu. Důsledků tohoto rozporu mezi morální a performativní interpretací lze využít při jeho aplikaci v reálném hudebním provedení těchto fug, z čehož plyne výzva hudebníkům k revizi dosavadního přístupu k této knize.

Year

Volume

57

Issue

4

Pages

562-566

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4760351d-e252-41c8-b6d5-44445392d445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.