PL EN


2004 | 16 | 215-239
Article title

Tęcza. Nazwy i znaczenie w kontekście litewskiej narracji folklorystycznej

Content
Title variants
EN
THE RAINBOW: ITS NAMES AND MEANING IN THE CONTEXT OF LITHUANIAN FOLKLORE NARRATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nazwy tęczy i ich znaczenia zawarte w tekstach litewskiego folkloru (zwłaszcza w podaniach i wierzeniach) pozwoliły autorce zrekonstruować ludowe litewskie wyobrażenia tęczy: jej wygląd (kształt łuku, barwność, jaskrawość), funkcje (ssanie wody, symbolizowanie pojednania między Bogiem a ludźmi), związek z Bogiem i mitycznymi postaciami – Łaumą ‘istotą wiązaną z wodą, boginką’ i Smokiem. Często takie postaci mityczne jak Łauma czy Smok, odznaczające się wodną naturą, w folklorze litewskim były przedstawiane jako postaci reprezentujące samą tęczę. Tęczy jako istocie mitycznej przypisywano moc manipulowania wodami na ziemi i w niebie, rządzenia ich wzajemnym powiązaniem. W folklorze litewskim tęcza jest pośredniczką i łączniczką obiektów przyrody, wód niebieskich i ziemskich. Wyobrażona jako kosmiczna wstęga ma funkcję łączenia, ogarniania, opasywania świata.
EN
The names of the rainbow and their meanings, found in Lithuanian texts of folklore (especially in legends and beliefs), have made it possible to reconstruct Lithuanian folk images of the rainbow: its appearance (the shape of an arch, colourfulness, vividness), functions (sucking of water, a symbol of reconciliation between God and people), connections with God and mythical figures, such as 'Lauma' (a creature associated with water, a goddess) and the Dragon. The figures, whose water-related nature was considered important, were often presented as representatives of the rainbow. The mythological figure of the rainbow was attributed with power over waters on earth and in heaven, with controlling the link between them. In Lithuanian folklore, the rainbow is an intermediary, a liaison between the natural forces of the earthly and heavenly waters. Construed as a cosmic band, its function is to connect, embrace, or girdle the world.
Year
Volume
16
Pages
215-239
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • N. Laurinkiene, (Vilnius, Lithuania), no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01112559
YADDA identifier
bwmeta1.element.4795766f-78e7-3ccd-9bec-9ca4101df9ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.