PL EN


2009 | 3 | 4 | 1-13
Article title

Pocity matek z kojeneckého pláče

Content
Title variants
EN
Maternal feelings about infant crying
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie se zabývá základními souvislostmi mezi některými osobnostními charakteristikami matek a subjektivním vnímáním kojeneckého pláče. Představuje metodu Pocity z kojeneckého pláče (PKP) a její moţné vyuţití pro výzkumné účely. Výzkumný soubor tvořilo 125 respondentek. Sběr dat probíhal v 3. trimestru těhotenství a ve 4-8 týdnech po narození dítěte. Bylo zjištěno, ţe depresivita, rysová úzkostnost, mateřský selfesteem a výchovné postoje souvisejí s pocity, které v matce vyvolává pláč dítěte.
EN
The study focuses on basic relations between some personality characteristics of mothers and their subjective perceptions of infant crying. It presents the method of Feelings about Infant Crying and discusses its possible utilization for research purposes. The data on 125 women who participated in the research were gathered during the third trimester of their pregnancy and between 4th and 8th week after delivery. The study revealed that depression, trait anxiety, maternal self-esteem and infant rearing attitudes correlate with maternal feelings about infant crying.
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
1-13
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.48131e0a-81f5-4f3b-b41f-b0d3d9a0268e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.