Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 69 | 3 | 283-297

Article title

Krásky v mlžném oparu. Erotický akt v pozdně socialistické reklamě

Content

Title variants

EN
Beauties in a hazy mist. The erotic nude in late socialist advertising

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V posledních letech komunistické diktatury vstoupily do vizuality Československa reklamní kalendáře s erotickými motivy. Článek rozebírá, jak se žánr aktu objevil v masovém měřítku v tomto zdánlivě okrajovém nosiči a proč se tak stalo až v druhé polovině osmdesátých let. Ukazuje na funkci reklamy v plánovaném hospodářství, kde její užití a obsahy neovlivňovaly jen mocenské zásahy, ale i rozvoj oborového diskursu a nasazování do jednotlivých médií. Díky tomu se v Československu rozvinul specifický genderový řád socialistické reklamy. Přesto se v šedesátých letech i díky renesanci fotografického aktu objevují první pokusy o použití aktu v propagaci, aby byly s potlačením pražského jara zavrhnuty. Návrat erotiky do produktové komunikace přichází s nástupem přestavby v podobě nástěnných kalendářů. Text naznačuje, že se tak sice dělo navzdory oficiální reklamní politice, ale beze snahy o potlačení.
EN
In the last years of the communist dictatorship, advertising calendars with erotic themes entered the visuality of Czechoslovakia. The article analyses how the genre of the nude appeared on a mass scale in this seemingly marginal element of image production and why this happened only in the later half of the 1980s. It draws attention to the functions of advertising in a planned economy, where its use and contents were influenced not only by political interventions from above but also by the development of the discourse of the field and its application in different types of media. As a result, a specific gender order of socialist advertising emerged in Czechoslovakia. Thanks to the renaissance of the photographic nude the first experiments with the use of the nude in promotion nonetheless appeared in the 1960s, but only to be cut short with the suppression of the Prague Spring. The return of the erotic to product communications came with the advent of Perestroika — in the form of wall calendars. The article shows that while this was done in contravention of official advertising policy, there were no attempts to suppress it.

Keywords

Journal

Year

Volume

69

Issue

3

Pages

283-297

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4884e275-7290-45d1-b14d-6efb0014c64d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.