Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 4 | 389-404

Article title

" Nyní jsem hvězdným poslem já" : reakce římských jezuitů na Galileovy nebeské objevy

Content

Title variants

EN
" I am now the starry messenger" : the Roman Jesuits' reaction to Galileo's celestial discoveries

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Vydání Galileova Hvězdného posla vyvolalo okamžitou reakci mnoha evropských učenců, s jednou důležitou výjimkou, kterou tvořili jezuitští matematici Římské koleje pod vedením uznávaného matematika Christophora Clavia. Cílem článku je prozkoumat možné důvody opožděné reakce římských jezuitů, kteří se k nebeským objevům vyjádřili více než rok po  vydání Galileovy knihy. Existují důkazy nasvědčující tomu, že i když byli římští matematici nakloněni uznání novinek odhalených teleskopem, nástrojem, který ještě musel dokázat svou důvěryhodnost, byli omezeni přísnými pravidly, která měla za  úkol udržet jednotu jezuitského řádu.
EN
The publication of Galileo’s Starry Messenger provoked an immediate reaction of many European scholars, with one important exception: the Jesuit mathematicians of Collegio Romano under the tutelage of recognized mathematician Christoph Clavius. The aim of this paper is to explore the possible reasons behind the belated reaction of the Roman Jesuits who commented on the celestial discoveries more than a year after the publication of Galileo’s book. There is some evidence to suggest that while the Roman mathematician tended to recognize the novelties revealed by the telescope, an instrument that still had to prove its trustworthiness, they were fettered by the strict rules that were designed to maintain unity in the Jesuit order.

Year

Volume

38

Issue

4

Pages

389-404

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.490d0af1-f8f9-4910-8f2b-1d7515c59f66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.