Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 5 | 562-575

Article title

Deprese a kognitivní funkce - současné perspektivy

Content

Title variants

EN
Cognitive functions in depression - current perspectives

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek pojednává o dosavadních poznatcích a specifických nálezech v oblasti kognitivního fungování u depresivní poruchy. Ačkoli desítky let výzkumu depresivní poruchy ukazují na kognitivní oslabení spojené s touto poruchou, řada metaanalýz naznačuje, že kognitivní deficit není přítomen u všech jedinců trpících depresí. Vedle klasických neuropsychologických studií existuje také řada výzkumů, které poukazují naopak na zlepšení některých funkcí při prožívání negativního afektu a dokonce i v průběhu depresivní poruchy. Příspěvek se věnuje těmto inkonzistencím a dále se zabývá metodologií výzkumu deprese, která rovněž vykazuje nejednotnost. V neposlední řadě je věnována pozornost celkové roli kognice v rozvoji depresivní poruchy s řešením otázky, jakým způsobem může použitá metodologie výzkumu pomoci rozklíčovat roli kognitivních aspektů u deprese. Na závěr jsou pak navržena opatření, která by v budoucím výzkumu mohla vnést světlo do řešení této problematiky.
EN
The review summarizes the knowledge and specific findings about cognitive functioning in depression. Although decades of research on depressive disorder have pointed out cognitive impairment might be linked to depression, a number of meta-analyses indicated that cognitive impairment is not necessarily present in all individuals suffering from this disorder. On the other hand, apart from classical neuropsychological studies there is a growing body of research calling attention to the improvement of some cognitive processes linked to the negative affect with the overreach to depressive affect. The review focuses on these inconsistencies and discusses the methodology of the research on depression, which lacks unity. Last but not the least, attention is drawn to the role of cognition in the course of depression with considerations of how the methodology of research can help to identify it. Furthermore, suggestions for future research are proposed to bring more clarity into this complex matter.

Year

Volume

63

Issue

5

Pages

562-575

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.49ddc94f-6575-47c9-a9ca-b2758ae91a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.