Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 4 | 332-349

Article title

Elektronické důkazy jako výzva pro trestní proces

Content

Title variants

EN
Electronic evidence as a challenge to criminal proceedings

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se věnuje problematice využití elektronických důkazů v rámci trestního řízení. Analyzuje aktuální právní úpravu procesních nástrojů v českém, evropském a mezinárodním právu a praxi využívání těchto procesních nástrojů českými orgány činnými v trestním řízení. Následně mapuje hlavní praktické, technické, teoretickoprávní a ústavněprávní výzvy, kterým aktuální teorie a praxe ve vztahu k tomuto typu důkazů čelí. Cílem článku je vyvolat odbornou diskusi k jednotlivým identifikovaným výzvám a vytvořit základ pro další výzkum.
EN
This article deals with the use of electronic evidence in criminal proceedings. It analyzes the current legal regulation of relevant procedural tools in Czech, European and international law, and the practice of using these procedural tools by Czech law enforcement authorities. Subsequently, the article maps the main practical, technical, theoretical, and constitutional challenges that current theory and practice face in relation to this type of evidence. The aim of the article is to provoke an expert discussion on identified challenges and to create a basis for further research.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4b4c079a-e032-40df-b3c5-22bd44b66d4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.