Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | LXIV | 5 | 412-418

Article title

Der rote Mantel der Sternberger Madonna - ein Unikum des böhmischen Schönen Stils?

Authors

Content

Title variants

CS
Červený plášť Šternberské madony – unikum českého krásného slohu?

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The first research on the polychrome decoration of the Madonna of Šternberk was done by restorer František Sysel in 1958. Albert Kutal, in his book České gotické sochařství 1350–1450 (1962) (Czech Gothic Sculpture 1350–1450), noted that the Madonna of Šternberk is the only beautiful Madonna with a red cloak. In 1978 the Madonna of Šternberk sparked considerable interest at ‘Die Parler und der Schöne Stil. Europäische Kunst unter den Luxemburgern’ exhibition in the Schnütgen Museum in Cologne, in part because of its unusual polychrome colour scheme, which Anton Legner dated as originating in the 16th century. Robert Suckale identified the iconography as belonging to the category of madonnas del perpetuo succorsu. In the final volume of the catalogue to the Cologne exhibition, Robert Suckale added to the argumentation in support of this iconographic interpretation by noting the colour of the cloak, the authenticity of which he did not question. In 1998 further analyses by František Sysel confirmed that while the red colour of the cloak on the Madonna of Šternberk is a primary colour, it does not date from the time the sculpture was created and is not contemporaneous with the first polychrome layer of painting. In 2014–2015 a non-invasive scientific examination of the polychrome decoration of the Madonna of Šternberk was carried out in the analytical-chemistry laboratory of the National Gallery in Prague (Radka Šefců), which ‘proved on the basis of two samples the existence of a layer of impurities on the surface of the marlstone, which could support the hypothesis that the sculpture originally for a period of time was without any polychrome decoration’. The author then recommended expanding the research by taking and analysing three ‘precisely localised micro-samples’. Contrary to the previous analysis, this analysis did not confirm the existence of ‘soiling’ on the surface of the sculpture before it was polychromed. The study of the red polychrome on the Madonna of Šternberk cannot yet be concluded.
CS
Výzkum polychromie Šternberské madony zahájil restaurátor František Sysel v roce 1958. Albert Kutal v knize České gotické sochařství 1350–1450 (1962) konstatoval, že z krásných madona má Šternberská madona jako jediná červený plášť. V roce 1978 vyvolala Šternberská madona velkou pozornost ve Schnütgenově muzeu v Kolíně nad Rýnem na výstavě Die Parler und der Schöne Stil. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, mimo, jiné právě kvůli nezvyklé barevnosti polychromie, kterou Anton Legner kladl do 16. století. Robert Suckale upozornil na ikonografii přináležející ke kategorii madon del perpetuo succorsu. V závěrečném svazku katalogu kolínské výstavy Robert Suckale argumentaci ve prospěch sledované ikonografie Šternberské madony rozšířil o červenou barvu Mariina pláště, nepochyboval o její autentičnosti. V roce 1998 další analýzy Františka Sysla potvrzovaly, že červená barva pláště Šternberské madony je sice primární, ale ne současná se zhotovením sochy a s první podkladovou vrstvou polychromie. V letech 2014–2015 byl v chemicko-technologické laboratoři Národní galerii v Praze proveden neinvazní přírodovědecký výzkumu polychromie Šternberské madony (Radka Šefců), který „prokázal na dvou vzorcích existenci vrstvy nečistot přímo na povrchu opuky, což by mohlo nasvědčovat hypotéze, že socha byla původně po určitou dobu bez polychromie“. Následně autorka doporučila výzkum rozšířit odběrem a analýzou tří „přesně lokalizovaných mikrovzorků“. Výsledek v rozporu s předchozí analýzou nepotvrdil „zašpinění“ povrchu sochy před zahájením jejího polychromování. Průzkum červené polychromie Šternberské madony nelze ještě uzavřít.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

5

Pages

412-418

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4bbaa15d-d525-4db3-83bd-a98e845ff562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.