PL EN


Journal
2019 | 67 | 3 | 226-238
Article title

Balthasar Neumanns Planungen zum Stiftsrathaus und zum Priesterseminar auf dem Schönenberg in Ellwangen

Content
Title variants
CS
Plány Balthasara Neumanna pro kolegiátní radnici a kněžský seminář na Schönenbergu v Ellwangenu
EN
Balthasar Neumanns plannings on the former Stiftsrathaus and the seminary on the Schönenberg in Ellwangen
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
This article deals with the work and inventions of Balthasar Neumann for his purchaser, the princely provost of Ellwangen. Rediscovered letters and plans in the Staatsarchiv Ludwigsburg prove the thesis of art historical research that he was the main inventor of the new town hall. They also document clearly that he was the sole planner of the seminary on the Schönenberg. The local building administrator Arnold Friedrich Prahl thus only shines up as a construction manager and general foreman. In his plans, Neumann referred to his typical system of invention and social classification of buildings. This means, that the complexity of the structure of the facades referred to the rank of their owner or resident. Hence, the facade of the town hall in Ellwangen is comparable to the facade of the ‘Dikasterialgebäude’ in Ehrenbreitstein near Koblenz and the facade of the seminary is comparable to the monastery of Heidingsfeld in Frankonia. As the architect Neumann often let his assistants plan the decor, he allowed the building manager Prahl to realise some details to his taste. Prahl otherwise feared the juristic and financial consequences of aberation of major structures.
CS
Článek se zabývá díly a návrhy Balthasara Neumanna vytvořenými pro objednavatele knížete-probošta z Ellwangenu. Znovunalezené dopisy a plány ze Státního archivu v Ludwigsburgu dokazují hypotézu vzešlou z uměleckohistorického výzkumu, že Neumann byl hlavním architektem nové radnice. Jasně také dokládají, že byl jediným autorem kněžského semináře na Schönenbergu. Zemský architekt Arnold Friedrich Prahl tak zde vystupuje pouze jako vedoucí stavby a mistr. Neumann v plánech odkazoval na svůj typický způsob navrhování a sociální klasifikace budov. To znamená, že složitost fasád souvisela s postavením majitele nebo obyvatele stavby. Fasáda radnice v Ellwangenu je tak srovnatelná s fasádou „dikasteriální budovy“ v Ehrenbreitsteinu u Koblenze a fasáda semináře s klášterem v Heidenfeldu ve Francích. Architekt Neumann se nezabýval dekorem, povolil proto vedoucímu stavby Prahlovi, aby provedl některé detaily podle vlastního vkusu. Prahl se zase obával právních a finančních důsledků v případě odchylky od základního uspořádání.
Keywords
Journal
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
226-238
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.4d2855ee-d527-4ef3-ae86-729ac086e22b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.