Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 11 | 229-241

Article title

PROCESS OF SOCIAL CHANGES IN VOLUNTARY LABOR CORPS FROM PERSPECTIVE OF VOCATIONAL COUNSELING (Proces zmian spolecznych w Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego)

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper attempts to outline social changes in vocational counseling that take place in the Voluntary Labour Corps (VLC). The analysis of records concerning the activities undertaken by the VLC has provided the basis for the research. The authoress' reflections draw on Piotr Sztompka's Theory of Social Becoming. Social changes in the VLC take shape of twofold transformations. First, the VLC transforms from a homogeneous system that reproduces a certain social order into an organization that aims at being a flexible system, within the frames of which, in the process of emergence, the quality of social life may improve. Secondly, the VLC, treated as a state tool to realise the idea of raising socially useful citizens, transforms into the VLC which would serve the good of individuals - that is Polish citizens and the EU members. This transformation is an ongoing process, which aspires to be in accordance with the guidelines set within the strategy for the VLC for the years 2003-2010.

Year

Volume

11

Pages

229-241

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Joanna Klodkowska, Dolnoslaska Szkola Wyzsza we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland

References

 • Główne zadania, zasady funkcjonowania, struktury jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa 2005.
 • Hałubek-Święta E., Trzeciak M., Żywiec-Dąbrowska E., Ogólnopolski system poradnictwa zawodowego tworzony przez Ochotnicze Hufce Pracy, [w:] Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach, z. 2, Warszawa 2006.
 • Kargulowa A., Zmiany w orientacji i poradnictwie zawodowym w metodyczne przesłanki ich badań, „Pedagogika Pracy”, z. 23.
 • Kenczew-Pałasz K., Cele strategiczne Ochotniczych Hufców Pracy, „Rynek Pracy” czerwiec 2003, numer specjalny.
 • Krzychała S., Zamorska B., Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wrocław 2008.
 • Najdychor M., Powstanie, rozwój i transformacja Ochotniczych Hufców Pracy, „Rynek Pracy”, numer specjalny, czerwiec 2003.
 • Rodziewicz E., Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucja wychowawcza w świetle założonych celów i środków działania. Rocznik Pedagogiczny, [w:] Oświata i Pedagogika w Polsce i na świecie 1971, „Rocznik Pedagogiczny” 1974, t. 1.
 • Rodziewicz E., Ochotnicze Hufce Pracy szansą życiową młodzieży nie uczącej się i nie pracującej (na przykładzie województwa gdańskiego), [w:] Oświata i Pedagogika w Polsce i na świecie 1970, Studia Pedagogiczne XXIX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
 • Strategia Ochotniczych Hufców Pracy na lata 2003-2010.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Sztompka P., Stawanie się społeczeństwa. Pomiędzy strukturą a zmianą, [w:] Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA082728

YADDA identifier

bwmeta1.element.4d7187b3-0079-3436-82c8-d4a89582e9d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.