Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 5 | 797-812

Article title

Čeští fyzikalisté o fenomenálním vědomí

Authors

Content

Title variants

EN
Czech physicalists on phenomenal consciousness

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato recenzní studie hodnotí pojetí fenomenálního vědomí v monografii Tomáše Marvana a Michala Poláka Vědomí a jeho teorie (Plzeň-Praha, Vyšehrad a Tiskárna Bílý slon 2015) a v knize Tomáše Hříbka Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (Praha, Filosofia 2017). Autor se zaměřuje na otázku, jak se koncepce představené v těchto monografiích vztahují k Chalmersovu těžkému problému vědomí. Ukazuje, že zatímco Marvan a Polák navrhují rozdělení těžkého problému na dva snadnější podproblémy, Hříbek ho považuje za pseudoproblém, za jehož vznikem stojí chybné chápání vědomí. Text kriticky analyzuje obhajobu teorie identity u Marvana a Poláka a Hříbkovu argumentaci zaměřenou proti existenci kválií. Naopak vyzdvihuje formulaci hypotézy nevědomé fenomenality u Marvana a Poláka a reflexi dennettovského přístupu k vědomí ve světle Kripkovy hádanky o přesvědčení, kterou čtenáři naleznou v Hříbkově monografii.
EN
This study evaluates the concept of phenomenal consciousness in Tomáš Marvan and Michal Polák’s monograph Consciousness and its Theories (Vědomí a jeho teorie, Plzeň-Praha, Vyšehrad and Tiskárna Bílý slon 2015) and in Tomáš Hříbek’s book What’s It Like, or What’s It About? The Place of Consciousness in the Material World (Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě, Praha, Filosofia 2017). The author focuses on the question of how the conceptions presented in these monographs address Chalmers’ hard problem of consciousness. He shows that while Marvan and Polák propose dividing this difficult problem into two easier sub-problems, Hříbek considers it to be a pseudo-problem whose genesis lies in a mistaken understanding of consciousness. The text critically analyzes Marvan and Polák’s defense of the identity theory and Hříbek’s argumentations directed against the existence of qualia. Contrarily, it praises Marvan and Polák’s formulation of a hypothesis of unconscious phenomenality and, in Hříbek’s monograph, the reflection of Dennett’s approach to consciousness in the light of Kripke’s puzzle about belief.

Year

Volume

67

Issue

5

Pages

797-812

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4da29c8d-6d82-4026-b8f2-109c5326f5a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.