Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 5 | 668-695

Article title

Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance : K typologii odkazů v beletrii 19. století

Content

Title variants

EN
The postwar Catholic literary generation : Attempting a reconstruction

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se zaměřuje na problematiku uměleckého vlivu v krásné literatuře a na způsoby postižení míry a relevance tohoto vlivu. Volně se přidružuje k intertextuálnímu a komparativnímu zkoumání beletrie a v tomto kontextu se pokouší redefinovat a znovu oživit nepříliš užívaný pojem vliv. Pracuje s pojmem (literárního) odkazu a rozlišuje mezi principem proximity odkazů, který zkoumá analogie mezi pretextem a posttextem, a principem individuace odkazů, který zohledňuje inovativní podíl básníka či spisovatele při tvůrčím nakládání s pretextem. Příklady, na nichž se tyto hypotézy dokládají, jsou brány z oblasti literární recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského v české literatuře 19. století.
EN
This study focuses on the issues surrounding artistic influence in high literature and the ways that the extent and relevance of this influence can be comprehended. It is loosely associated with intertextual and comparative examination of fiction and in this context it attempts to redefine and revive the little used concept of influence, working with the idea of the (literary) reference and distinguishing between the principle of the proximity of references, which examines the analogy between pretext and posttext, and the principle of the individuation of references, which reflects the innovative share of the poet or writer in the creative treatment of the pretext. The examples to which these hypotheses relate are taken from the literary reception of the Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts in 19th century Czech literature.

Year

Volume

64

Issue

5

Pages

668-695

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4e92596c-9d17-4ae3-81a0-498649997fb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.