PL EN


2010 | 5(76) | 49-66
Article title

WORKS COUNCIL EMPIRICAL RESEARCH (Rady pracowników w polskich przedsiebiorstwach - wnioski z badan empirycznych)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the research discussed in this papere was the establishing of the real state of the functioning of works councils as well as an attempt at defining the effectiveness of this new form of employee democracy and its impact on company economic efficiency in the wake of the initial period of its functioning.
Year
Issue
Pages
49-66
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-10-15
Contributors
  • Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Ekonomicznych, ul. Dluga 44/50, 00-241 Warszawa, Poland
References
  • Bagieński S. (2007), Partycypacja pracownicza w spółkach hodowlanych w Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Goździewicz G. (2007), Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Klimek D. (2007), Partycypacja pracownicza. Studium przypadku w Statoil Poland Sp. z o.o., [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Mokrzyszewski A. (2009), Przyczyny niskiego uzwiązkowienia Polaków pracujących, [w:] J. Gandawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa.
  • R. Okraska, red. (2007), Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
  • Sobczyk A. (2007), Przedmiot i procedura informowania radę pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Stelina J. (2007), Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA088518
YADDA identifier
bwmeta1.element.4ea6037c-9417-3962-818f-f456acf20243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.