Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 5(76) | 49-66

Article title

WORKS COUNCIL EMPIRICAL RESEARCH (Rady pracowników w polskich przedsiebiorstwach - wnioski z badan empirycznych)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The objective of the research discussed in this papere was the establishing of the real state of the functioning of works councils as well as an attempt at defining the effectiveness of this new form of employee democracy and its impact on company economic efficiency in the wake of the initial period of its functioning.

Year

Issue

Pages

49-66

Physical description

Document type

COMMUNICATION

Dates

published
2010-10-15

Contributors

  • Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Ekonomicznych, ul. Dluga 44/50, 00-241 Warszawa, Poland

References

  • Bagieński S. (2007), Partycypacja pracownicza w spółkach hodowlanych w Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Goździewicz G. (2007), Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Klimek D. (2007), Partycypacja pracownicza. Studium przypadku w Statoil Poland Sp. z o.o., [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Mokrzyszewski A. (2009), Przyczyny niskiego uzwiązkowienia Polaków pracujących, [w:] J. Gandawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa.
  • R. Okraska, red. (2007), Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
  • Sobczyk A. (2007), Przedmiot i procedura informowania radę pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Stelina J. (2007), Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników, [w:] A. Sobczyk (red.), Rady pracowników. Komentarze, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA088518

YADDA identifier

bwmeta1.element.4ea6037c-9417-3962-818f-f456acf20243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.